Iiris Suomela: Terapiatakuu käyttöön hyvinvointialueilla

20.11.2021

Vihreiden puheenjohtajan sijainen Iiris Suomela korosti tarvetta uudistaa hyvinvointivaltiota aluevaalien avulla. Hyvinvointialueilla voidaan ottaa käyttöön uusia matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita ja kaventaa terveyseroja eri ihmisryhmien välillä. Suomela puhui Helsingissä pidetyssä Vihreiden puoluevaltuuskunnassa 19.11.

Suomela korosti puheessaan sitä, miten jokainen suomalainen käyttää sosiaali- ja terveyspalveluja jossain vaiheessa elämäänsä tavalla tai toisella. Kukaan ei myöskään voi tietää, miten elämä tulee tulevaisuudessa kohtelemaan.

– Onkin keskeisen tärkeää, että näihin valtuustoihin saadaan moninainen joukko ihmisiä: pienten lasten vanhempia, sote-alan ammattilaisia, ikäihmisiä, nuoria ja pitkäaikaissairaita. Juuri heitä, jotka tietävät, mitä palveluita he arjessaan tarvitsevat, ja mikä ei tällä hetkellä vielä toimi.

– Osa poliitikoista haluaa kiivaasti purkaa hyvinvointivaltiota. He saattavat leikata palveluita hymyissä suin. Toisaalta osa taas haluaa palata ajassa taaksepäin. Elätellään nostalgiaa menneistä unohtaen, miten monien ihmisten ongelmat jäivät tuolloin piiloon; miten vahva stigma esimerkiksi mielenterveysongelmia tuolloin ympäröi, Suomela sanoo.

– Maailma muuttuu, mutta juuri keskellä suuria muutoksia hyvinvointivaltiota tarvitaan. Meidän mielestämme hyvinvointivaltiota on sekä puolustettava että uudistettava, Suomela jatkaa.

Menneinä vuosikymmeninä mielenterveysongelmia piiloteltiin häpeän tähden. Nyt ilmapiiri on muuttumassa, ja niin pitää Suomelan mukaan politiikankin.

– Me voimme rakentaa sellaisen yhteiskunnan, jossa apua uskaltaa pyytää, ja sitä myös saa. Hyvinvointialueilla voimme varmistaa, että terapiatakuu otetaan käyttöön koko maassa, Suomela korostaa.

Suomela käsitteli puheessaan myös sitä, kuinka tärkeä sosiaali- ja terveyspalveluja on rakentaa erilaisten ihmisryhmien tarpeet huomioiden.

– Vihreille on tärkeä arvo, että jokainen saa tarvitsemaansa apua yhdenvertaisesti. Terveys ei saisi olla tuloista, taustasta tai postinumerosta kiinni. Suomi ei saa olla paikka, jossa ihmisen saama apu siitä, kuinka suomalaiselta nimi kuulostaa tai kuinka heterolta vaikuttaa. Ihmistä kunnioittavasta terveydenhoidosta hyötyvät lopulta kaikki, Suomela alleviivaa.

Lue koko puhe