Lapsiperheen varallisuus ei saa katkaista koulupolkua tai harrastusta

16.08.2018

Elokuun alussa sanomalehdet täyttyivät jälleen reppumainoksista ja kirjakauppojen paraatipaikat uusista lukiokirjoista. Monissa perheissä koulutarvikkeisiin ja harrastuksiin meneviä rahoja lasketaan tarkkaan.

Lapsiperheiden köyhyys katkaisee edelleen liian herkästi opiskelupolun tai harrastamisen. Vihreät tarjoaa ongelmaan ratkaisuksi muun muassa aitoa toisen asteen maksuttomuutta, sosiaaliturvan parantamista, yhdenvertaisia harrastusmahdollisuuksia ja puuttumista opintojen keskeyttämiseen. Haluamme yhteiskunnan, jossa opiskelu ja harrastaminen ovat aidosti mahdollisia kaikille.

Suomessa on vuosikymmenten ajan pyritty tekemään politiikka, joka takaisi mahdollisimman monelle mahdollisuuden kouluttautua. Silti perheen taloudellinen tilanne vaikuttaa edelleen monella tapaa lapsen ja nuoren mahdollisuuksiin kouluttautua.

Vaikka koulunkäynti on Suomessa maksutonta, aiheutuu opiskelusta silti kustannuksia. Nämä kustannukset voivat tulle monelle perheelle myös yllätyksenä. Esimerkiksi ylioppilaskirjoitusten suorittamiseen tarvitsee nykyään valtaosassa lukioita oman tietokoneen.

Vuoden 2018 Nuorisobarometrin mukaan 17 % nuorista kertoo karsineensa opiskeluvaihtoehtojaan rahanpuutteen vuoksi. Ilman tutkintoa tai opiskelupaikkaa olevista nuorista lähes puolet on joutunut karsimaan opintojaan tai luopumaan niistä rahanpuutteen takia. Myös lapsiasiavaltuutetun uusimman vuosikirjan otsikko Köyhyydellä ei leikitä on paljon puhuva. Vuosikirja osoittaa huolen siitä, että lapsena koetulla köyhyydellä on pitkä varjo.

Ensimmäinen toimenpide on, että teemme koulutuksesta aidosti maksutonta. Tällä hetkellä toisen asteen oppimateriaalit tulee hankkia itse. Pelastakaa Lapset ry:n selvityksen mukaan tämä on aiheuttanut taloudellisia haasteita lähes 60 prosentille opiskelijoista tai heidän perheistään. Sipilän hallitus on reagoinut tähän huutavaan tarpeeseen valmistelemalla toisen asteen oppimateriaalirahaa, joka olisi 46,80 euroa kuukaudessa. Tuki tulisi kuitenkin erikseen hakea, eikä se opiskelijajärjestöjen mukaan olisi riittävä kaikkiin kuluihin. Siksi Vihreät kannattaa toisen asteen aitoa maksuttomuutta.

Myös opiskelijoiden sosiaaliturvaa tulee parantaa. Opiskelijoilta on Sipilän hallituksessa leikattu eniten. Pienituloisille perheille tämä ei ole kannustava merkki. Opiskelijoiden riittävä sosiaaliturva takaa, että opiskelu on kaikille mahdollista. Vihreät ajaa opintorahan tasokorotusta, opintotuen indeksisidonnaisuuden palauttamista ja täysien opintotukikuukausien myöntämistä myös alanvaihtajille. Perustuloon siirtyminen tekisi opiskelijoiden sosiaaliturvasta yksinkertaisemman ja joustavamman.

Koulun lisäksi myös harrastukset ovat tärkeitä. Vihreät haluaa taata jokaiselle lapselle ja nuorelle harrastuksen valtakunnallisella harrastustakuulla. Harrastusmaksut eivät saa myöskään muodostua esteeksi esimerkiksi kulttuuriharrastukselle.

Opintojen keskeyttämistä voidaan vähentää joustavilla ratkaisuilla. Vihreät on asettanut tavoitteeksi puolittaa opintojen keskeyttämisen toisella asteella. Tämä edellyttää panostamista nuorten tukemiseen yksilöllisesti ja monin eri keinoin: panostamalla opinto-ohjaukseen, lähiopetukseen, etsivään nuorisotyöhön ja kohdennettuun erityiseen tukeen. Sipilän hallituksen ammatillisen opetukseen kohdistamat leikkaukset ovat vieneet kehitystä juuri päinvastaiseen suuntaan leikkaamalla lähiopetuksesta. Koulutuksesta leikkaamisen on loputtava.

Koulutusta ja harrastuksia arvostava Suomi on lapsiystävällinen Suomi. Vihreät haluaa olla rakentamassa Suomea, jossa opiskelu ja harrastaminen ovat aidosti mahdollisia kaikille perheen tulotasosta riippumatta.

Lue lisää Vihreiden kampanjasta Lapsiystävällinen Suomi.