Mari Holopainen: Koronakriisi tarjoaa mahdollisuuden uudistaa talouden rakenteita inhimillisesti ja ekologisesti kestävämmiksi

21.04.2020

Vihreiden kansanedustaja Mari Holopainen piti tiistaina 21.4.2020 eduskunnan täysistunnossa ryhmäpuheenvuoron. Puheessaan Holopainen painotti, että koronaviruksen aiheuttamia taloudellisia ja terveydellisiä kriisejä ei voida ratkaista toisistaan erillisinä.

– Se, miten minimoimme sekä taloudelliset että terveydelliset haitat rokotteen saamiseen asti ratkaisee paljon. Kansainvälinen yhteistyö tiedon hyödyntämisessä, strategian muodostamisessa ja huoltovarmuuden kehittämisessä esimerkiksi EU:n ja maailman terveysjärjestö WHO:n kanssa on tärkeää. Ratkaisuja voi löytyä esimerkiksi testaamisesta ja tartuntaketjuja jäljittävästä mobiiliteknologiasta, joka samalla kunnioittaa yksityisyyden suojaa, Holopainen sanoi.

Holopainen korosti puheessaan, että elvytyksellä on keskeinen rooli ja että Suomessa on erityisen tärkeää satsata osaamiseen.

– Suuri osa esimerkiksi palvelualoista tarvitsee nyt tukea. Tukien kohdentaminen ei voi tapahtua sattumanvaraisesti tai yrityksen koon perusteella. Myös järjestöt tarvitsevat tukea. Luottamus ja tunne oikeudenmukaisuudesta on keskeinen yhteiskunnan perusta, Holopainen jatkoi.

Holopainen muistutti, että myös poikkeustilanteessa tehdyistä sopimuksista on pidettävä kiinni ja rakennettava taloutta inhimillisesti ja ekologisesti kestävällä tavalla.

– Taloutta elvyttäviä investointeja tulee suunnata kestävää kasvua lisääviin hankkeisiin, henkilöliikenneraiteisiin, pyöräilyyn ja kävelyyn. Menojen lisääntyessä on entistä tärkeämpää huolehtia laajasta ja kestävästä veropohjasta ja siirrettävä painopistettä ympäristölle haitallisen toiminnan verottamiseen, jotta ihmisistä voidaan pitää huolta jatkossakin, Holopainen painotti.

Holopainen sanoi koronakriisin osoittaneen, että tutkimus ja tiede ovat koko yhteiskunnan etu. Turvallisen ja toimivan rokotteen nopea saatavuus on ratkaisevaa terveys- ja talouskriisistä ulospääsemiseksi.

– Hallitusohjelmassa on sovittu ekologisesti, sosiaalisesti ja taloudellisesti kestävästä Suomesta, eikä tämä lupaus ole muuttunut, Holopainen päätti puheensa.

Lue koko puhe.

Kuva: Susanna Kekkonen