Maria Ohisalo: Hallituksen uuden tasa-arvo-ohjelman myötä Suomi nousee tasa-arvon kärkimaaksi

25.06.2020

Hallitus julkaisi tänään uuden tasa-arvo-ohjelmansa, johon on koottu konkreettisia toimenpiteitä tasa-arvoisemman yhteiskunnan rakentamiseksi. Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalon mukaan kunnianhimon tasoa on nostettu edellisten hallitusten ohjelmiin verrattuna.

– Meidän hallituksessa päättämämme tasa-arvo-ohjelma on yksi niistä monista paikoista, joissa vihreä kädenjälki todella näkyy. Ohjelma on kunnianhimoinen listaus toimenpiteitä, joilla edistetään sukupuolten tasa-arvoa niin Suomessa kuin ulkopolitiikassakin, Ohisalo toteaa.

Ohjelmassa hyödynnetään intersektionaalisen feminismin tarkastelutapaa, jossa huomioidaan yksilön yhteiskunnalliseen asemaan vaikuttavat moninaiset taustatekijät. Niitä ovat esimerkiksi sukupuoli, sosioekonominen tausta, asuinpaikka, alkuperä, perhetausta, koulutus, ikä, vammaisuus, seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti sekä sukupuolen ilmaisu.

– Vain tunnistamalla syrjinnän mekanismit voimme tehdä ratkaisuja, joilla niitä puretaan ja ehkäistään. Uusikaan tasa-arvo-ohjelma ei ole täydellinen, mutta se on reipas askel oikeaan suuntaan. Ohjelmassa asetetaan toimenpiteitä, joilla puututaan sukupuolivähemmistöjen kokemaan rakenteelliseen syrjintään ja entistä paremmin myös raskaussyrjintään. Lisäksi ohjelmassa on mainittu myös tällä hallituskaudella tapahtuva perhevapaiden uudistaminen, Ohisalo sanoo.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma löytyy verkosta täältä.

Ohisalon blogikirjoitus aiheesta löytyy täältä.