Pride muistuttaa yhdenvertaisuudesta

03.07.2021

Hyvää Pridea! Toivon, että jokainen on tänäkin vuonna löytänyt oman, turvallisen tapansa viettää Pride-viikkoa. Tämä viikko on tärkeä muistutus siitä, että tasa-arvon toteutumisen puolesta on edelleen tehtävä lujasti töitä. 

Meillä päättäjillä on erityinen vastuu huolehtia siitä, että kaikkien ihmisten yhdenvertaisuus toteutuu ja että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia edistetään. Suomi on tällä hallituskaudella tehnyt feminististä politiikkaa, jossa otetaan laajasti huomioon erilaisten ihmisten yhdenvertaisuus ja varmistetaan, että ihmisoikeudet ovat kaiken toiminnan perusta. Ihmisoikeusrikkomusten tunnistamisen ja raportoinnin ongelmiin puututaan, ja lainsäädännön ihmisoikeusvaikutukset arvioidaan. 

Erityisen haavoittuvassa asemassa ovat sateenkaarilapset ja -nuoret. Meidän on torjuttava syrjintää koulutuksessa ja vahvistettava sukupuolisensitiivisyyttä kasvatuksessa. Nuorilla on oltava avoimia, turvallisia tiloja ja mahdollisuus ilmaista itseään sellaisina kuin he ovat. Lapsilla ja nuorilla on oikeus kasvaa ympäristössä, joka hyväksyy heidät.

Kiireellisin toimi on translain uudistus, joka pitää viipymättä saattaa linjaan ihmisoikeuksien ja itsemääräämisoikeuden kanssa. Vaatimus lisääntymiskyvyttömyydestä poistetaan ja lääketieteelliset hoidot eriytetään juridisen sukupuolen korjauksesta. Hallitusohjelma ei ole translain suhteen täydellinen, mutta uudistus on askel eteenpäin. Lakiesitystä on syytä kiirehtiä, jotta hallitus pitää lupauksensa ihmisoikeuksien kunnioittamisesta.

Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille ja kaiken politiikan on perustuttava perus- ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen ja edistämiseen. Siihen minä ja koko vihreä liike on täysillä sitoutunut.

Upeaa Pride-juhlaa ihan jokaiselle!