Satu Hassi: Viranomaisten tuottaman tiedon pitää olla avointa

23.05.2018

Vihreiden kansanedustaja, ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Satu Hassi korosti ryhmäpuheessaan paikkatietopoliittisesta selonteosta sitä, että julkisin varoin tuotetun tiedon tulee olla pääsääntöisesti avointa ja maksutonta. Avoin paikkatieto auttaa yrityksiä kehittämään toimintaansa ja aivan uusia palveluja.

– Monissa maissa valtiovarainministeriöillä on ollut taipumus vaatia julkishallinnon yksiköitä hankkimaan tuloja myymällä tietoa. Kansantalouden kannalta paljon merkittävämpää on, että avoin, tarkka ja helppokäyttöinen paikkatieto auttaa yrityksiä, sekä teollisuutta että palveluyrityksiä kehittämään toimintaansa, Hassi sanoo eduskunnassa pitämässään puheessa.

Esimerkkinä paikkatietoa hyödyntävästä uudesta palvelusta hän nostaa MAAS:n eli liikenteen palveluna.

– Hyvässä tapauksessa MAASista muodostuu vaihtoehto yksityisautoilulle, kun julkisen liikenteen palvelun voi ostaa ovelta ovelle ilman, että tarvitsee erikseen maksaa esimerkiksi taksista tai paikallisbussista, junasta ja kaupunkipyörästä. Parhaassa tapauksessa tämä auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta ja parantaa yhteiskunnan resurssitehokkuutta eli  luonnonvarojen järkevää käyttöä, Hassi linjaa.

– Eri viranomaisten tuottaman, maantieteellisiin sijainteihin liittyvän tiedon pitää olla pääsääntöisesti avointa sekä helppoa löytää, yhdistää ja käyttää. Samalla kun paikkatiedosta tehdään helpommin hyödynnettävää, Vihreät vaatii, että erittäin on tärkeää huolehtia myös tietosuojasta. Ylihuomenna voimaan astuvan EU:n tietosuoja-asetuksen mukaan myös henkilöön yhdistettävissä oleva paikkatieto katsotaan henkilötiedoksi. Ihmisten yksityisyyteen liittyvä tieto ei saa joutua vääriin käsiin, Hassi sanoo.

– Valtioneuvoston paikkatietopoliittinen selonteko on hallituksen asiakirjaksi harvinainen, koska päälinjoista voi olla samaa mieltä, Hassi kiittää.

Ympäristöön liittyvää paikkatietoa käsittelevä EUn Inspire-direktiivi on paljolti selonteon taustalla.

– Selonteko on esimerkki siitä, miten EU-lainsäädäntö voi antaa sysäyksen järkeville kansallisille toimille, Hassi toteaa puheessaan.
 
Lue koko puhe.