Vihreä eduskuntaryhmä esittää miljoonan euron tukea koronan vuoksi syrjäytymisvaarassa olevien nuorten harrastuksiin

15.05.2020

Vihreä eduskuntaryhmä esittää Tuetaan nuoria koronakriisissä -toimenpidepaketissaan useita toimenpiteitä, joiden avulla syrjäytymisvaarassa olevia nuoria voitaisiin tukea koronakriisin aikana. Avauksessa esitetään keinoja nuorten hyvinvoinnin, mielenterveyden, harrastusten, seksuaalikasvatuksen, ehkäisyn, työn ja toimeentulon tukemiseksi. Ryhmä huomioi avauksessa myös opiskelijat ja vähemmistöryhmät.

Yksi Vihreän eduskuntaryhmän ehdottamista keinoista on miljoonan euron avustus kulttuurille ja liikunnalle, jotta kunnat voisivat tarjota 100 euron harrastussetelin jokaiselle 13–17-vuotiaalle, jolla ei ole harrastusta. Syrjäytymisen ehkäisy ei aina vaadi suuren suuria summia, kun se tehdään hyvin kohdennetusti.

– Harrastaminen on tärkeää syrjäytymisen ehkäisyä. Suomessa on noin 10 000 nuorta 13–17-vuotiasta joilla ei ole harrastusta. Esitämme jokaiselle näistä nuorista 100 euron harrastusseteliä. Kunnat voisivat jakaa setelin etsivän nuorisotyön kautta, mikä osaltaan kannustaisi nuoria etsivän nuorisotyön piiriin, kertoo kansanedustaja Noora Koponen.

Hyvinvoinnin psyykkiset, fyysiset ja sosiaaliset haasteet korostuvat koronakriisissä. Avauksessa korostetaan, että korona-aikana onkin erityisen tärkeää varmistaa, että kaikilla nuorilla on myös kriisin aikana pääsy perusterveydenhuoltoon ja kuntoutukseen.

– Koronakriisin vaikutukset ovat kauaskantoisimmat kenties juuri nuorten keskuudessa. He, joiden pitäisi aloitella nyt omaa, itsenäistä elämää, joutuvat kohtaamaan koronan pahimmat talousvaikutukset. Tilanne vaikuttaa monen nuoren toimeentuloon ja opintopaikan saamiseen, korostaa Koponen.

Poikkeustilan aiheuttama fyysinen eristäytyminen on tutkitusti nuorille psyykkisesti kuormittavaa ja synnyttää uudella tavalla koettua yksinäisyyttä. Erityisen huolestuttavaa on, että huolia kokeneista nuorista 13 % kokee itsetuhoisista ajatuksia.

– Tuetaan nuorille kohdennettuja tuttuja ja toimivia mielenterveyspalveluita. Tarjotaan kaikille nuorille kouluissa tietoa mielenterveysongelmista sekä vahvistusta mielenterveystaitoihin myös tulevina vuosina, painottaa Koponen.

Koronan talous- ja työllisyysvaikutukset iskevät monelta osin juuri nuoriin. Useat nuoret elävät kädestä suuhun, eikä taloudellista puskuria ole omasta takaa.

– Varmistetaan, että opintotukikuukaudet riittävät koronan takia hidastuneiden opintojen loppuunsuorittamiseen. Huolehditaan, ettei kukaan syrjäydy koronan takia lisää. Turvataan laadukkaat TE-palvelut myös nuorille kohdennetusti. Edistetään perustuloa sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä, listaa Koponen.

Lue Vihreän eduskuntaryhmän toimenpidepaketti kokonaisuudessaan täältä.