Vihreät haluaa joustavuutta koulunaloitusikään ja vuorohoitoa myös koululaisille

12.10.2020

Hallitus on tehnyt esityksen kaksivuotisesta esiopetuksesta, joka koskee ensi syksystä alkaen 10 000 lasta eri puolilla Suomea. Vihreät ehdottaa tämän lisäksi lisää joustavuutta koulunaloitusikään ja paremmin vanhempien vuorotyön kanssa yhteensovitettavia järjestelyjä.

– Vihreät ehdotti jo 2018 esiopetuksen muuttamista kaksivuotiseksi. Nyt otamme ensimmäisen askeleen sitä kohti. Kokeilun kautta saamme myös tietoa siitä, miten kaksivuotinen esiopetus ja joustava koulun aloitus kannattaa tulevaisuudessa toteuttaa, Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo toteaa.

Vihreiden tavoitteena on, että esi- ja alkuopetus nivotaan yhtenäisemmäksi kokonaisuudeksi, jolla tuetaan oppimisen valmiuksia lasten yksilölliset tarpeet huomioiden. Jos 5–8-vuotiaiden opetus muodostaisi yhtenäisen kokonaisuuden, siinä voitaisiin hyödyntää päiväkoti- ja koulumaailman parhaita puolia: opiskelua, leikkiä ja hoivaa.

– Nyt lapsella voi olla eri rakennus, ryhmä ja kasvatushenkilöstö viisivuotiaana varhaiskasvatuksessa, kuusivuotiaana esiopetuksessa ja seitsemänvuotiaana perusopetuksessa. Tämä on liian pirstaleista ja aiheuttaa liikaa muutoksia pienen ihmisen elämään lyhyen ajan sisällä, sivistysvaliokunnan jäsen Noora Koponen sanoo.

Nykyään lähes kaikki lapset aloittavat koulun sinä vuonna kun täyttävät seitsemän vuotta, mutta erot lasten kehitysasteessa ja oppimisen valmiuksissa voivat olla hyvinkin suuria. Päätökseen koulunaloituksen aikaistamisesta tai lykkäyksestä tarvitaan mm. psykologin lausunto, joten kynnys valtavirrasta poikkeamiselle on korkea.

– Ehdotammekin, että koulun aloitus voisi jatkossa tapahtua joustavasti 6–8-vuotiaana siinä vaiheessa, kun se lapsen kasvua ja kehitystä parhaiten tukee. Samalla oppilaat pääsevät ryhmäytymään yli ikäluokkien, Koponen toteaa.

Vihreät esittää selvitettäväksi, voisiko vuorohoitoa tarjota nykyistä laajemmin oppilaille, jotka ovat esiopetuksessa tai peruskoulun kahdella ensimmäisellä luokalla. Kaikki eivät työskentele arkisin klo 8–16 välillä, mikä aiheuttaa vaikeuksia perheen elämän yhteensovittamiseen koulun kanssa.

– Voitaisiinko esi- ja alkuopetusta järjestää myös iltapäivisin? Tällä voisi olla positiivisia vaikutuksia myös työllisyyden kasvuun, kun vuorotyön vastaanottaminen olisi myös pienten koululaisten vanhemmille mahdollista, Ohisalo korostaa.

Lue lisää Vihreiden esittämistä keinoista