Vihreät haluaa rakentaa lapsiystävällistä Suomea

14.02.2018

Puhuin tänään koulutuksen tasa-arvosta, perhevapaiden uudistamisen tärkeydestä sekä ilmastonmuutoksen torjumisesta, kun eduskunnassa käytiin valtiopäivien avajaiskeskustelu.

Kuluneen hallituskauden aikana on leikattu ennennäkemättömän syvä haava suomalaisen koulutusjärjestelmän ytimeen. Pääministeri Sipilää täytyy muistuttaa siitä, että Suomen seuraavat sata vuotta käynnistyvät tilanteessa, jossa lasten ja nuorten pahoinvointi kasautuu ja kouluttamattomuus periytyy. Tilanteessa, jossa  koululaisten oppimistulokset ovat laskussa ja sukupuolten väliset oppimiserot ovat OECD-maiden suurimmat.

Vaikka euromääräisen velan taittaminen on tärkeä tavoite, sitä ei voida taittaa alentamalla osaamistasoa ja murentamalla pohjaa tulevaisuuden menestykseltä. Ihmisten perusturvaa ja koulutusta heikentämällä Suomea ei laiteta kuntoon.

Vihreät haluavat rakentaa lapsiystävällistä Suomea, sillä jokaisen lapsen unelmat ovat yhtä tärkeitä, eikä yhdenkään lapsen koulutie saa katketa liian varhain.

Suomen talouden haasteet ovat ennen kaikkea rakenteissa. Uudistusten aika on nyt. Panostamalla koulutukseen sekä uudistamalla verotusta, sosiaaliturvaa ja työmarkkinoita luodaan kestävää tulevaisuutta.

Valitettavasti hallitus epäonnistui juuri yhdessä tärkeimmistä uudistuksista, kun perhevapaiden uudistaminen kariutui hallituksen sisäiseen riitelyyn. Se olisi tarvittu,
jotta äitien asema työelämässä paranisi ja isien asema kotona vahvistuisi. Ja jotta lapsen etu toteutuisi.

Seuraavan hallituksen tärkein tehtävä on uudistaa yhteiskuntaa taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävälle pohjalle. Aikamme tärkeimpiin poliittisiin kysymyksiin kuuluvat ilmastonmuutoksen ja luonnon monimuotoisuuden
heikkenemisen torjuminen.