Vihreät julkaisi kuntavaaliohjelmansa

21.02.2021

Vihreät hyväksyi kuntavaaliohjelman puoluevaltuuskunnan etäkokouksessa 21.2.2021. Ohjelma esittelee keinot, joilla kunnissa voidaan kääntää suunta kohti kestävää tulevaisuutta: torjua ilmastonmuutosta, panostaa koulutukseen, suojella arvokasta luontoamme, tukea heikoimpia ja vahvistaa hyvinvointia, mielenterveyttä ja tasa-arvoa.

– Tässä ajassa tarvitaan jokaisessa Suomen kunnassa rohkeutta rakentaa toivoa hyvästä huomisesta. Tarvitaan päättäväisyyttä pysäyttää ilmastokriisi ja tarttua puhtaiden ratkaisujen mahdollisuuksiin. Paikallinen ilmastotyö luo uusia työpaikkoja ja viihtyisiä elinympäristöjä. Vihreiden tavoite on, että kaikki kunnat ovat hiilineutraaleja viimeistään 2030-luvulla, sanoo Vihreiden puheenjohtaja Maria Ohisalo.

– Nyt on pahin mahdollinen hetki leikata lastemme koulutuksesta, jolle huominen rakennetaan ja niistä palveluista, joilla estetään eriarvoisuuden kasvu. Meidän on varmistettava, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen ja mahdollisuuden tavoitella unelmiaan. Haluamme, että kouluissa opiskellaan terveellisissä tiloissa, vahvistetaan lukutaitoa, estetään kiusaamista ja syrjäytymistä ja harrastetaan koulupäivän jälkeen, Ohisalo sanoo.

– Olemme heränneet jaksamisen ja mielenterveyden kriisiin, jota pitkittynyt koronapandemia syventää. Jotain on pahasti pielessä, kun opiskelijat uupuvat ja mielenterveysongelmista johtuvat sairauspoissaolot ja työkyvyttömyyseläkkeet kasvavat. Haluamme rakentaa sellaista yhteiskuntaa, joka ei kuluta ihmisiä loppuun, toteuttaa terapiatakuun ja panostaa matalan kynnyksen mielenterveyspalveluiden saatavuuteen kunnissa, Ohisalo sanoo.

– Vihreät haluaa ehdottoman nollatoleranssin rasismille, häirinnälle ja kaikelle syrjinnälle. Kuntalaiset ovat monimuotoinen joukko, ja kaikkia tulee kohdella yhdenvertaisesti. Jokaisella on oikeus saada apua ja tukea varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta, sanoo Vihreiden puoluesihteeri Veli Liikanen.

– Kunnissa voidaan torjua luontokatoa, sillä ratkaisut luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi ovat usein paikallisia. Jokaiseen kuntaan tulisi perustaa vähintään yksi uusi suojelualue. Hallitus on tehnyt historiallisen suuret panostukset luonnonsuojeluun, joten nyt kunnilla on käytettävissä rahaa, jolla luontoa voidaan suojella ennätysmäärin, Liikanen sanoo.

– Haluamme rakentaa sellaisia kuntia, joissa jokainen voi kokea kuuluvansa osaksi yhteisöä. Palvelut ovat helpon matkan päässä ja harrastuksia löytyy kaikille vekaroista vaareihin. Kirjasto toimii yhteisenä olohuoneena ja luonto on lähellä. Toisaalla hypätään ratikkaan, lähijunaan tai pyörän selkään, toisaalla taas kuljetaan biokaasu- ja sähköautoilla. Eri puolilla maata tarvitaan erilaisia ratkaisuja, Liikanen summaa.

Lue vaaliohjelma kokonaisuudessaan.

Maria Ohisalon avauspuhe puoluevaltuuskunnan kokouksessa 20.2.2021

Vihreät julkaisi sata keinoa ilmastonmuutoksen torjumiseksi kunnissa 20.2.2021