Vihreiden vaaliohjelma 2015

Vihreiden vaaliohjelma

Suomesta voidaan tehdä parempi maa. Nyt jos koskaan tarvitaan periksiantamatonta työtä yhteisen tulevaisuutemme puolesta. Jotkut sanovat, että edessä on vain yhä huonompaa. Me emme kuulu niihin.

Vaaliohjelma on kiteytys vihreiden neljästä kärkiteemasta – ympäristö, köyhyys, koulutus ja työ – eduskuntavaaleissa 2015.

Vihreiden kaikki tavoitteet seuraavalle vaalikaudelle on esitetty Vihreiden poliittisessa tavoiteohjelmassa vuosille 2015–2019 ”Kohti kestävää yhteiskuntaa”.


Vaaliohjelma
Kymmenen uudistusta Suomelle

Luodaan uutta työtä ja turvaa työelämän murrokseen

1 Tehdään työhön pääsystä helpompaa vihreällä työllisyyspaketilla

2 Toteutetaan kotimaisen uusiutuvan energian vallankumous

3 Laaditaan vihreä teollisuusstrategia ja modernisoidaan Suomi vihreään talouteen

Vihreiden työllisyyden ja talouden tiekartta on esitys tarvittavista toimenpiteistä, joilla lisätään työllisyyttä, tasapainotetaan valtion budjettia ja saadaan Suomen talous kuntoon vuoteen 2020 mennessä.

Talouden tiekartta


Suojellaan yhteinen ympäristömme

4 Palautetaan ympäristö takaisin ykköseksi kunnianhimoisella luonnonsuojelu- ja ympäristöpolitiikalla

5 Nostetaan Suomi ilmastonmuutoksen torjunnan edelläkävijäksi


Torjutaan köyhyyttä ja pidetään jokaisesta huolta

6 Toteutetaan sosiaaliturvan suuri uudistus perustuloksi

7 Siirretään köyhyys historiaan ja käännetään eriarvoistumiskehityksen suunta

8 Tuodaan tasavertainen terveydenhuolto kaikille: viedään sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus maaliin


Tehdään kouluistamme maailman parhaita

9 Tehdään suomalaisesta koulutuksesta maailman paras

10 Varmistetaan maksuton ja tasa-arvoinen koulutus


Vaaliohjelman johdanto

Me haluamme luoda uutta työtä, jolla Suomi menestyy ja joka tuo turvaa ihmisille työelämän murroksessa. Pitämällä huolta ympäristöstämme luomme hyvää tulevaisuutta. Köyhyyden torjuminen on välttämätöntä, jotta ihmiset pysyvät samassa veneessä. Hyvällä koulutuksella luomme jokaiselle nuorelle mahdollisuuden hyvään elämään.

Talouden uudistamisessa olemme valintatilanteessa. Me uskomme, että tätä maata voidaan uudistaa paremmaksi meille kaikille. Sosiaaliturva on uudistettava perustuloksi, jotta ihmiset pääsevät työhön ja sosiaaliturva nostaa ihmistä köyhyydestä. Eriarvoisuuden ja köyhyyden torjuminen on tärkeää, jotta pidämme huolta jokaisen oikeudesta hyvään tulevaisuuteen. Kansainvälisyys työmarkkinoilla luo lisää työpaikkoja.

Julkinen talous korjataan nostamalla työllisyyttä, uudistamalla rakenteita ja investoimalla kestävään kasvuun. Palvelujen leikkaukset johtaisivat vain kurjistumisen kierteeseen. Emme halua luoda vastakkainasettelua julkisen sektorin työntekijöiden ja yksityisten työpaikkojen välillä. Hyvinvointipalveluja ja sosiaaliturvan rahoitusta on puolustettava.

Me haluamme uudistaa Suomen julkista sektoria, työelämää ja taloutta. Emme nojaudu vanhakantaisiin keskitettyihin energiaratkaisuihin tai ihmisiä holhoavaan hallintoon. Etsimme uusia, parempia ratkaisuja niin ihmiselle, ympäristölle kuin taloudellekin. Samalla ratkomme  aikamme suuria ympäristökriisejä. Ilmastonmuutos on aikamme suurin ongelma ja käsillä on viimeiset hetket sen hillitsemiseen.

Utelias ja rohkea yhteiskunta ottaa käyttöön älykkäitä ja kestäviä energiaratkaisuja uusien työpaikkojen luomiseksi. Se puolustaa myös Suomen arvoja, kansainvälistä oikeutta ja ihmisoikeuksia ulkopolitiikassaan. Se uudistaa työmarkkinoitamme ja sosiaaliturvaamme vastaamaan tämän päivän suomalaisten tarpeisiin ja huomisen työpaikkojen luomiseen. Se takaa jokaisen ihmisen yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon. Silloin me pärjäämme, kun kaikilla on tilaa olla omanlaisiaan.


Tutustu vihreiden talouden ja työllisyyden tiekarttaan 2015-2020 >

Lue koko vaaliohjelma >

Takaisin Eduskuntavaalit-sivulle >

Nyt jos koskaan Vihreät de Gröna

 

Liite Koko
PDF icon vaaliohjelma2015.pdf 452.28 KB