Työ Työ

Työn tulevaisuus tehdään kunnissa. Työllisyys ei ole asia, josta joku muu päättää jossain muualla. Paikallisilla päätöksillä rakennetaan mahdollisuuksia paikallisille yrityksille menestyä ja kasvaa ja luoda uusia työpaikkoja. Paikallisilla päätöksillä ratkaistaan, millainen kunta on työnantajana ja miten työtön kohdataan. Yhdessä voimme auttaa uusien työpaikkojen syntymistä, tukea niitä jotka ovat työtä vailla ja nostaa ihmisiä kyykyttämisen sijaan, jos niin valitsemme. Päätös on sinun.


Yhdessä rakennamme paremman huomisen – Vihreä kuntavaaliohjelma >

Lisää kuntavaaleista >


Luodaan työpaikkoja ja elinvoimaa kuntiin koko maassa

Suomi tarvitsee uutta työtä. Edellytykset siihen luodaan kunnissa. Paikallisten yritysten menestys, kasvu ja kyky työllistää ovat asioita, joita kunta voi edistää merkittävästi. Kunnat, jotka tahtovat, voivat olla avainasemassa tulevaisuuden alojen edistäjinä omilla alueillaan - niin luomutuotannon kuin kiertotalouden, digitalisaation ja puhtaan teknologian. Panostamalla näihin säästetään euroja ja luodaan uutta kestävää elinkeinotoimintaa.

Vihreiden tavoitteina ovat:

 • Investoidaan tulevaisuuteen. Kuntien läpi kulkee joka vuosi miljardien rahavirta, jolla kunnat hankkivat tavaroita ja palveluja. Vihreät sijoittaisivat vähintään 10 % näistä kuntien hankinnoista edelläkävijäratkaisuihin, kuten energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan, ledeihin valaistuksessa ja älypalveluihin - asioihin jotka samalla säästävät kunnan rahaa, luovat työtä innovatiivisille suomalaisille yrityksille ja uudistavat tätä maata.
 • Paikalliset yritykset mukaan. Toteutetaan kuntien hankinnat niin, että myös pienillä ja paikallisilla yrityksillä on mahdollisuus päästä osallistumaan tarjouskilpailuun. Jaetaan hankinnat tarpeeksi pieniin osiin ja tiedotetaan niistä tehokkaasti. Näin tarjotaan alueen yrityksille mahdollisuuksia kasvaa ja hankkia tarpeellisia näyttöjä vientimarkkinoille.
 • Yrittäjien palvelut kuntoon. Tarjotaan pk-yrityksille suunnattua yritysneuvontaa ja kunnan palvelut yrittäjälle yhdeltä luukulta.
 • Koulut ja työpaikat tukemaan toisiaan. Tarvitaan oppilaitosten ja yritysten välistä tiiviimpää yhteistyötä, jolla turvataan osaavan työvoiman riittävyys ja työssäoppimisen mahdollisuudet.

 

Nostetaan ihmisiä työttömyydestä työhön

Työttömyys on valtava taakka niin yksilöille, yhteisöille kuin yhteiskunnalle. Työttömyyden vähentämisen tulee olla jokaisen kunnan ykköstavoite. On aina viisaampaa tukea ihmisten kouluttautumista tai työllistämistä kuin maksaa työttömyydestä. Kunnat ovat myös merkittävä työllistäjä ja pystyvät hyvänä työnantajana lisäämään työn tuottavuutta ja työhyvinvointia.

Vihreiden tavoitteita ovat:

 • Perustulo käyttöön. Uudistetaan sosiaaliturva perustuloksi, joka tekee työhön pääsystä helpompaa, turvasta parempaa ja työstä aina kannattavaa.
 • Tulokset edellä. Siirrytään työvoimapalveluissa maksamaan vaikuttavuudesta - siitä, että ihmiset työllistyvät. Tarvitaan uusia, ennakkoluulottomia työllistämiskokeiluja, joissa otetaan asiakkaat mukaan vaikuttamaan palvelujen sisältöön.
 • Julkisen rahan mukana vastuu työllistää. Kokeillaan työllistämisehtoa ja työllistämispalkkioita, joilla kannustetaan tarjouskilpailut voittaneita yrityksiä työllistämään heikossa työmarkkina-asemassa olevia.
 • Tarpeelliset tilat tarjolle. Helpotetaan kuntien omistamien kiinteistöjen tehokkaampaa käyttöä aloittavien yritysten käyttöön
 • Kunnasta erinomainen työpaikka. Tehdään kunnasta hyvä työnantaja, joka panostaa työhyvinvointiin ja hyvään johtamiseen ja kokeilee anonyymin rekrytoinnin kaltaisia tapoja lisätä ihmisten yhdenvertaisuutta.

 

Tehdään kotouttaminen hyvin ja otetaan uudet suomalaiset mukaan

Maailmalla on käynnissä suurin pakolaiskriisi sitten toisen maailmansodan. Tällaisena aikana globaali vastuu tulee kotiovellemme. Ihmiset, jotka pakenevat kärsimystä, sotaa ja vainoa Suomeen, löytävät uuden kodin suomalaisista kunnista. On meistä kiinni, miten otamme heidät vastaan ja miten he pääsevät kiinni uuteen elämäänsä tässä maassa, osallistuvaksi osaksi tätä yhteiskuntaa. Hoidetaan se hyvin.

Vihreiden tavoitteita ovat:

 • Kotoutujalle kunnista koti. Kotoutuminen ei onnistu ilman kotia johon asettua. Kuntien on tärkeää tarjota kuntapaikkoja turvapaikan saaneille.
 • Kieliopinnot kaikille. Kieli on kotoutumisen a ja o. Varmistetaan että kielikoulutusta on tarjolla tarpeeksi ja että se tavoittaa kaikki tulijat, myös naiset. Maksetaan koulutuksen toteuttajille tuloksista - onnistuneesta kielen oppimisesta -, ei pelkästä tuntien pitämisestä.
 • Helpotetaan tietä työelämään. Tuetaan maahanmuuttajien työllistymistä ja työhön perehtymistä esimerkiksi yritysyhteistyöllä ja työpaikoilla kiertävien mentorien avulla. Kuntien tulee sitoutua työllistämään maahanmuuttajia eri tehtäviin.
 • Järjestöt mukaan. Järjestöt ovat isossa roolissa kotoutumisessa. Otetaan yhdistykset, esimerkiksi liikunta- ja kulttuuriyhdistykset, mukaan kotoutumistyöhön. Tuetaan maahanmuuttajien omien yhdistysten toimintaa muun muassa rahoituksella ja tarjoamalla tiloja.
 • Perheet yhteen, ei erilleen. Kotoutumisen kannalta keskeistä on, että ihminen voi saada perheensä luokseen. Kukaan ei kotoudu, jos joutuu elämään jatkuvassa huolessa rakkaistaan. Hallitus on tehnyt perheenyhdistämisen vaatimukset käytännössä mahdottomiksi saavuttaa. Se on epäinhimillistä. Ei eroteta vanhempia lapsistaan ja puolisoita toisistaan.
LiiteKoko
PDF icon poliittinenohjelma20141.pdf379.74 KB
Jaa sivu: