Eheytyshoidot on kiellettävä lailla 

17.12.2021

Sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin muuttamiseen tähtäävät eheytyshoidot ovat väkivaltaa, mutta niitä ei Suomessa tunnisteta rikoksiksi. Kansalaisaloite eheytyshoitojen kriminalisoimiseksi eteni kesällä pikavauhtia. Aloitteen tekijä Perttu Jussila on tyytyväinen ripeään toimintaan.  

Kansalaisaloite eheytyshoitojen kieltämiseksi Suomessa eteni kesällä vauhdikkaasti. Ehjänä syntynyt – loppu eheytyshoidoille -kansalaisaloitetuli julkiseksi 19. heinäkuuta. Vain noin kuukausi myöhemmin eduskunnan käsittelyyn tarvittavat 50 000 kannatusilmoitusta olivat kasassa.

Aloitteen alullepanijaa, Tampereen Vihreiden Perttu Jussilaa, sen saama positiivinen vastaanotto ei yllättänyt. 

”Tiesin, että se menee läpi, mutta oli tietysti vaikea sanoa, missä ajassa”, hän sanoo. 

”Mutta olen kyllä todella tyytyväinen, että kuukaudessa saimme nimet kasaan. Nopeaahan se oli.”

Ehjänä syntynyt -aloitteen tavoitteena on kieltää niin sanotut eheytyshoidot ja -terapiat, joiden tarkoituksena on pyrkiä muuttamaan henkilön seksuaalista suuntausta tai sukupuoli-identiteettiä niin, että hänestä saataisiin cissukupuolinen hetero. Käytännössä tämä tarkoittaa, että eheytyshoidoissa esimerkiksi homoseksuaalisuus tai transsukupuolisuus pyritään ”parantamaan” tai ”korjaamaan” ja tekemään ihmisestä siten ”oikeanlainen”.

”Se on väkivaltaa ja kaikilla kuviteltavissa olevilla mittareilla väärin”, Jussila sanoo.

”Seuraukset ovat todella traagisia. Hoidot aiheuttavat vakavia mielenterveysongelmia. Pahimmassa tapauksessa ne jättävät ihmiseen loppuelämän trauman. Osa päätyy itsemurhaan.”

Kansalaisaloitteella vauhtia

Eheytyshoitojen kieltäminen ei ollut aiheena Jussilalle uusi. Hän oli kirjoittanut siitä muun muassa blogikirjoituksen (https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/julmat-eheytyshoidot-on-kiellettava/) Vihreiden sivuille yhdessä Fatim Diarran kanssa marraskuussa 2020.

”Olen aina suhtautunut ihmisoikeuskysymyksiin intohimoisesti. En voi oikein sietää epäoikeudenmukaisuutta”, Jussila sanoo.

Hän on jäsenenä muun muassa Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunnassa ja Vihreiden puoluehallituksessa sekä toimii Pakolaisnuorten tuki ry:n varapuheenjohtajana. Viime vuosina hän on tehnyt työtä myös mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden tilanteen parantamiseksi Tampereella.

”Yhteiskunta ei voi toimia enää sillä tavalla, että tunnistamme ja tiedostamme, että on olemassa tällainen selkeä epäkohta kuin eheytyshoidot, mutta emme tee sille mitään. Mielestäni sillä on myös tärkeä symbolinen arvo, että yhteiskunta tuo esiin, että tällainen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistettu toiminta on ollut väärin.” 

Jussilalla ollut ajatus kansalaisaloitteesta kypsyi vuoden 2021 alkuun mennessä. Aloitteen taustalla oli hänen mukaansa halu vauhdittaa asian etenemistä.

”Kimmoke tuli siitä, että vaikka hallitusohjelmassa oli kirjaus uskomushoitojen säätelystä, alettiin olla jo hallituskauden puolivälissä, eikä mitään ollut tapahtunut. Tulin lopputulokseen, että tämä taitaa olla niitä asioita, jotka vaativat kansalaisaloitteen.”

Jussila halusi kuitenkin odottaa vielä kuntavaalien yli, jottei syntyisi käsitystä, että hän käyttää tärkeän asian ajamista omaan vaalityöhönsä. Mukaan kansalaisaloitteen tekemiseen tulivat myös Vihreiden puoluevaltuuskunnan jäsen Tiina Mikkonen, graafikko Saana Hytönen, Helsingin kaupunginvaltuuston nykyinen puheenjohtaja, Vihreiden Fatim Diarra, Kehrääjä-lehden päätoimittaja Julia Peltonen, Trans ry:n hallituksen jäsen Anna Harjuvaara sekä Seta ry:n varapuheenjohtaja Pekka Rantala.

Ryhmä työsti aloitteen kesäkuun lopussa. Sen jälkeen Jussila pyysi yhdistyksiä, poliitikkoja ja viihdemaailmasta tuttuja henkilöitä mukaan kampanjan tukijoiksi, jotta se saisi mahdollisimman suuren näkyvyyden.

”Teimme kampanjan 90-prosenttisesti Instagram-kampanjana.”

Eheytyshoidot eivät perustu tieteeseen

Tarkkoja tietoja eheytyshoitojen määrästä Suomessa on mahdoton antaa, mutta Jussilan mukaan se tiedetään, että tapauksia tulee ihmisoikeus- ja potilasjärjestöjen tietoon vuosittain. Usein taustalla on jokin suljettu, uskonnollinen yhteisö, kuten erilaiset herätysliikkeet. 

Näkyviin tulee Jussilan mukaan vain jäävuoren huippu. 

”Kaikkein traagisinta on, että tarinat, joita kuulemme eheytymisistä, ovat aina selviytymistarinoita. Me emme kuule heistä, jotka ovat joutuneet sopeutumaan yhteisönsä tahtoon ja elävät elämäänsä sen puitteissa tai jotka ovat päättäneet elämänsä.”

Tieteellisten tutkimusten mukaan seksuaalista suuntautumista tai sukupuoli-identiteettiä ei voi muuttaa eheytyshoidoilla. Sen sijaan tutkimusnäyttöä on siitä, että hoidot aiheuttavat mielenterveysongelmia ja pitkäaikaista kärsimystä.

Esimerkiksi sekä Suomen Psykologiliitto että Suomen Psykiatriyhdistys ovat julkaisseet eheytyshoitoja vastustavat ja niistä irtisanoutuvat kannanotot. Ne pitävät ”eheyttämiseen” pyrkiviä hoitoja epäeettisinä ja haitallisina.  

Ehjäksi syntynyt -aloite vaatii, että eheytyshoidot tulisi kriminalisoida. Nyt niitä ei tunnisteta rikoksiksi, vaikka ne voidaan luokitella henkiseksi pahoinpitelyksi. 

”Asiaa ei voi jättää vain mielipidetasolle”, Jussila sanoo.

”Laki tuo mahdollisuudet valvonnalle ja säätelylle.”

Esimerkiksi Maltalla ja Kanadassa eheytyshoidot on jo kielletty, ja muun muassa Saksassa asiaa valmistellaan. Myös Euroopan unionin parlamentti on kehottanut jäsenvaltioitaan kieltämään eheytyshoidot.

Eheytyshoidot kieltävä laki parantaisi Jussilan mukaan selkeästi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa Suomessa. Lain säätämiselle Jussila ei näe estettä.

”Siinä on varmasti omat haasteensa, mutta sitä varten meillä on lainsäätäjät. Ajattelen, että jos tämä on pystytty tekemään Maltalla ja Kanadassa, siinä ei pitäisi olla ongelmaa.”

 

Läpimenoon hyvät lähtökohdat

Ehjänä syntynyt -kansalaisaloitteen vastaanotto on ollut Jussilan mukaan lähes yksinomaan positiivista. Monelle on tullut yllätyksenäkin, että Suomessa on eheytyshoitojen kaltaista toimintaa.

”Koen, että kampanjan tärkeä tehtävä on ollut tuoda esille, että tällaista tapahtuu.” 

Kampanjan aikana Jussila on saanut yhteydenottoja ihmisiltä, jotka ovat joutuneet eheytyshoitojen kohteeksi.

”Verrattain iäkkäitäkin henkilöitä on soittanut ja kertonut, mitä eheytysprosessit ovat olleet esimerkiksi 1970-luvulla ja kuinka tärkeää heille on, että tätä edistetään.”

Jussilan mukaan eheytyshoidot kieltävä laki on konkreettinen teko, jolla yhteiskunta voi tunnustaa eheytyshoitoihin joutuneiden ihmisten kokemuksen ja sen, että heille on tehty vääryyttä.

”Olen optimistinen, että laki menee läpi. Useimmilla puolueilla on puoluekokoustasolla hyväksytty linja eheytyshoitojen kriminalisoimisesta Suomessa.”

Eheytyshoidot kiellettävä – Vihreät tavoitteet

  • Eheytyshoidot on saatava rikoslakiin vielä kuluvan vaalikauden aikana. Kieltoa tukemaan on säädettävä myös sen valvonnasta.
  • Niiden, joille eheytyshoidot ovat aiheuttaneet mielenterveysongelma ja itsetuhoisuutta, on saatava apua helposti ja nopeasti.
  • Terveydenhuollon ammattilaisten ja poliisin keskuudessa on lisättävä taitoa kohdata eheytyshoidon kohteiksi joutuneita. 
  • Yhteiskunnassa on lisättävä tietoisuutta siitä, että eheytyshoidot ovat henkistä väkivaltaa, johon on aktiivisesti puututtava. 

 

Teksti: Kati Kelola  

Kuvat: Annina Mannila

 

Lue lisää:

  • Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia polkevat eheytyshoidot pitää kieltää

https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/seksuaali-ja-sukupuolivahemmistojen-oikeuksia-polkevat-eheytyshoidot-pitaa-kieltaa/