Globaalien ongelmien ratkaisuissa ei pidä tuijottaa kansallisia rajoja – Markus Drake uskoo vihreän yhteistyön voimaan Euroopassa

21.12.2021

Tuoreessa Eurooppa-ohjelmassa Vihreät hahmottelee liittovaltiota, jossa ihmisistä ja luonnosta huolehditaan. Ohjelmatyöryhmän toinen puheenjohtaja Markus Drake sanoo, että kaikilla Euroopan vihreillä on vastuu toimia demokratian ja ilmaston puolesta rajoista välittämättä.

Vihreiden puoluevaltuuskunta hyväksyi lokakuun alussa Vihreän Eurooppa-ohjelman. Siinä visioidaan Euroopasta demokraattista ja ihmisoikeuksia kunnioittavaa liittovaltiota, joka huolehtii ilmastosta, ympäristöstä, ihmisten hyvinvoinnista ja oikeudenmukaisuudesta.

Ohjelmaa kirjoittaneen työryhmän toinen puheenjohtaja, puoluevaltuuskunnan jäsen Markus Drake sanoo, että hänelle itselleen ohjelmassa tärkeäksi teemaksi nousi demokratian kehitys Euroopassa, erityisesti Unkarissa ja Puolassa, ja koko vihreän liikkeen vastuu sen edessä.

”Emme voi piiloutua sen taakse, että tämä tapahtuu jossain kaukana.”

Yhtenäinen Eurooppa ja vihreä liike sen sisällä tarjoavat mahdollisuuksia toimintaan. Euroopan vihreä puolue kokoaa yhteen vihreät puolueet 40 Euroopan maasta, myös EU:n ulkopuolelta. Lisäksi europarlamentissa toimii vihreiden ryhmä.

Draken mukaan nämä rakenteet ja monet vapaamuotoisemmatkin kontaktit auttavat vihreitä toimimaan myös oman maan ulkopuolella.

”Mutta tällähän Puolan ja Unkarin hallitsijat pelaavat, kun ne esittävät edustavansa koko kansaa ja sanovat, ettei näihin maihin haluta ketään ulkopuolisia.”

Samaan aikaan aktivistit ja kansalaisliikkeet näistä maista kuitenkin pyytävät tukea. Tässä hengessä joukko vihreitä ja vasemmistolaisia europarlamentaarikkoja on esimerkiksi seissyt ihmiskilpinä Unkarissa paikallisten aktivistien kanssa, kun joukko äärioikeistolaisia on yrittänyt marssia romanienemmistöisen asuma-alueen läpi.

Meppien joukossa seisoi Draken vaimo, saksalainen vihreä europarlamentaarikko Ska Keller. Tällainen eurooppalainen toiminta on myös osa Euroopan rauhaprojektia, Drake uskoo.

”Konfliktien edessä vastuulliset ihmiset eivät katso pois, vaan tuntevat velvollisuutta toimia.”

Ajatuksissa vihreä liittovaltio

Koska ongelmat ovat globaaleja, Draken mukaan niiden ratkaisuissa ei ole mieltä tuijottaa kansallisia rajoja. Ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioiden lisäksi tämä koskee ilmastonmuutosta.

”Miksi minun pitäisi rajoittaa toimintani ympäristön hyväksi vain Suomen hiilipäästöjen vähentämiseksi?” Drake kysyy.

Markus Drake

Markus Drake

Vihreä Eurooppa-ohjelma peräänkuuluttaa vihreää federalismia eli liittovaltiota, joka voisi myös kerätä veroja. Ohjelmassa edellytetään, että liittovaltiokehityksen myötä EU:n tulee olla ”yhä demokraattisempi, yhä oikeudenmukaisempi, yhä ilmasto-, ympäristö- ja eläinystävällisempi – ja kantaa myös kansainvälisen vastuunsa”.

Liittovaltio loisi Draken mukaan uutta valtaa: mahdollisuuksia tehdä päätöksiä, jotka muuten olisivat ihmisten ulottumattomissa.

”Siksi Euroopalla on mahdollisuus olla demokratisoiva ja demokraattinen projekti.”

Ilman Euroopan yhtenäisyyttä vaikutusmahdollisuudet vaikkapa Unkarin demokratiaan tai Saksan energiapolitiikkaan olisivat paljon pienemmät. Euroopan vihreiden ensimmäinen pandemian jälkeinen puoluekokous päätettiin pitää joulukuun alussa Unkarissa, koska samalla voidaan tukea opposition kamppailua ensi vuoden vaaleissa Victor Orbánia vastaan.

Saksan hallitus iso mahdollisuus

Drake asuu Brysselissä ja seuraa aktiivisesti vihreää liikettä Euroopassa. Hän sanoo, että joka maassa on omat puolueensa ja puheenaiheensa, mutta yhteneviä teemoja löytyy.

Lähes kaikkialla keskustellaan esimerkiksi taloudesta – erityisesti siitä, miten talouskasvun vaatimukset voidaan yhdistää ilmastokatastrofin estämiseen.

”Tämä on yleinen jännite, jonka kaikki vihreät puolueet jollain tavalla kohtaavat. Jotkut ovat jo aikoja sitten muodostaneet kantansa, ja osa on vasta etsimässä niitä vastauksia.”

Saksan hallituksen muodostaminen ja sen tuleva talouspolitiikka ovat Drakesta tällä hetkellä jännittävä teema. Euroopan väkirikkaimmassa maassa neuvotellaan loppuvuodesta demarijohtoista hallitusta, jossa Vihreät ovat hyvin todennäköisesti mukana.

”Aika harva on varmaan tajunnut, miten isossa roolissa Vihreät liikkeenä ja puolueena Saksassa on.”

”Populistista alkuvoimaa ei saisi unohtaa”

Drake on inspiroitunut myös Euroopan nuorista vihreistä liikkeistä, joilla on populistisiakin piirteitä. Balkanilla, Etelä-Euroopassa ja myös Unkarissa on onnistuttu nostamaan keskusteluun ympäristötuhoja ja niihin liittyvää korruptiota. On tunnistettu oligarkkeja, jotka ovat junailleet poliitikkojen kanssa ympäristölle haitallisia ohjelmia.

Monissa maissa, joissa vihreät vielä eivät ole vallassa, puhutaan paljon ”rötösherrat kuriin” -tyyppisellä retoriikalla ympäristöasioista.

”Kun vihreät puolueet sitten kasvavat isommiksi, niiden täytyy neuvotella ja joissain tapauksissa tehdä yhteistyötä niiden rötösherrojen kanssa”, Drake sanoo.

Kansalaisliikkeistä ponnistavaa voimaa ei hänestä saisi unohtaa.

”Meidän tulisi pystyä pitämään kiinni alkuvihreyden tietyistä elementeistä, vaikka ne ovat kulmikkaita ja niihin kuuluu häiriötekijänäkin olemista.”

Drakesta itsestään on ollut terveellistä nähdä videoita esimerkiksi Albaniasta ja Serbiasta, jossa kyläyhteisöt ovat vihreiden aktivistien kanssa menneet rikkomaan patoja, jotka on rakennettu laitonta kaivostoimintaa varten.

”Siinä on sellaista populistista alkuvoimaa, joka saa minut innostuneeksi siitä, että vihreillä on tosi paljon pohjaa vielä kasvaa.”

Samalla yhteiseen eurooppalaiseen perheeseen tulee näiden nuorempien puolueiden mukana ihmisiä, jotka katsovat vanhempia vihreitä puolueita ja sanovat näiden olevan vähän laiskoja käytännön asioissa.

Drakella on pitkä historia kansalaisvaikuttamisessa ja aktivismissa. Hän toivookin, että jos Vihreiden periaatteita ja ajatuksia loukataan merkittävästi, vihreiden nuorten lisäksi koko puolue pystyisi silloin tällöin työntämään kätensä saveen, vaikka kädet siinä vähän likaantuisivatkin.

”Vihreät ei kaikkialla Euroopassa ole yhtä kiltti puolue kuin mitä me Suomessa olemme.”

 

Vihreä Eurooppa-ohjelma – 7 teemaa tulevaisuuden Euroopalle

  1. Demokraattisempi Euroopan unioni

Kuunteleeko EU kansalaisiaan? Todellista kansanvaltaa, Euroopan parlamentin asemaa ja EU-elinten demokraattisuutta on vahvistettava.

  1. Ilmastoratkaisujen Eurooppa

Euroopan tulee kantaa vastuunsa ilmastokriisin torjunnassa. EU on se toimija, joka voi tehokkaasti ohjata koko maailmantaloutta kestävään suuntaan.

  1. Ympäristöllisesti kestävä Eurooppa

EU:n on siirryttävä tavoittelemaan materiaalien kulutuksen vähentämistä, ja tälle on asetettava sitovat ja seurattavat tavoitteet ilmastotavoitteiden tapaan.

  1. Oikeuksien Eurooppa

Perus- ja ihmisoikeuksista tulee voida nauttia yhtäläisesti asuinpaikasta riippumatta. Oikeusjärjestelmien yhdenmukaistaminen ja yhteistyön tiivistäminen ovat keinoja helpottaa Euroopassa asuvien elämää.

  1. Euroopan talous, hyvinvointi ja osaaminen

Euroopan unionilla on keskeinen rooli talouden ekologisen ja sosiaalisen siirtymän tukemisessa, osaamisen ja koulutuksen kehittämisessä sekä ympäristön ja ihmisten hyvinvointia edistävien vähimmäisstandardien asettamisessa.

  1. Globaalia yhteistyötä kestävästi ja oikeudenmukaisesti

Valtioiden rajat ylittävien uhkien kohtaaminen ja ihmisten turvallisuuden varmistaminen niin digitaalisissa kuin fyysisissä ympäristöissä edellyttävät vaikuttavaa monenkeskistä päätöksentekoa sekä kansainvälistä yhteistyötä. Siinä unionin tulee käyttää omaa vahvaa ja yhtenäistä ääntään.

  1. Kriisejä kestävä, turvallinen ja virheistään oppiva Euroopan unioni

Kyky kestää kriisejä ja ratkaista suuria kehityshaasteita riippuu talouden, teknologian ja toimivan globaalin yhteistyön ohella kansalaisten jakamasta oikeudenmukaisuuden ja osallisuuden kokemuksesta. Oikeudenmukaisilla yhteiskunnilla, joissa sisäisen turvallisuuden kokemus on vahva, on voimaa ja kestävyyttä toteuttaa suuriakin rakennemuutoksia, kuten reilu siirtymä vihreään talouteen.

Lue koko Vihreä Eurooppa -ohjelma täältä: vihreat.fi/eurooppaohjelma

teksti: Johanna Tilus

Teksti: Esa Salminen

Kuva: iStock

 

Lue lisää: