Mitä vihreät kansanedustajat tekevät?

Seuraa eduskunnan monimuotoista työsarkaa lähempää, sivulle tulee joka kuukausi kansanedustajien tiiviitä tietoiskuja viimeisen kuukauden ajankohtaisimmista aikaansaannoksista!

Maaliskuu

 

Mirka Soinikoski

Vauva- ja lapsiperheköyhyyttä on vähennettävä

Lapsiperheköyhyyteen liittyvät ratkaisut keskittyvät usein sosiaaliturvaan, mutta tämän rinnalla tarvitsemme innovatiivisia ratkaisuja. Näitä tarvitaan, jotta oikea-aikainen palveluiden saatavuus ja hyvinvoinnin tukeminen voidaan taata jokaiselle lapsiperheelle.

Lue lisää

 

Saara Hyrkkö

Ratkaisuja tasa-arvoiseen koulutukseen

Vihreät lähti hallitukseen tekemään koulutuksen kunnianpalautusta. Monet tavoitteet on saavutettu: olemme satsanneet varhaiskasvatukseen, koulutukseen ja tutkimukseen miljardilla eurolla. Koulutuksen eriarvoistumiseen pitää kuitenkin puuttua tavalla, joka vahvistaa jokaisen lapsen ja nuoren mahdollisuuksia. Siksi esitimme kolmen kokonaisuuden ohjelmaa lasten ja nuorten tasa-arvoisen koulutuspolun vahvistamiseksi toteutettavaksi seuraavalla hallituskaudella.

Lue lisää

 

Inka Hopsu

Nato-jäsenyys ennaltaehkäisee Suomeen kohdistuvaa sotilaallista uhkaa

Ulkoasiainvaliokunnan Nato-mietintö valmistui ja eduskunta hyväksyi Suomen Nato-jäsenyyden 1.3.2023. Euroopan turvallisuustilanne muuttui, kun Venäjä käynnisti sodan Ukrainaan. Naton 5 artiklan turvatakuiden piiriin pääsy ja yhteinen puolustus vahvistavat turvallisuuttamme.

Lue lisää

 

Helmikuu

 

Mirka Soinikoski

Evon tiedekansallispuisto tulee perustaa seuraavalla vaalikaudella

Etelä-Suomen metsistä vain 3 % on suojeltu. Evon tiedekansallispuisto muodostaisi Etelä-Suomen suurimman yhtäläisen suojellun metsäalueen. Kevään eduskuntavaaleissa ratkaistaankin suomalaisen metsäpolitiikan, hiilinielujen kestävyyden ja Evon vanhojen metsien tulevaisuus.

Lue lisää

 

Mari Holopainen

Poliittisten päätösten tulisi perustua tutkittuun tietoon

Poliittiset päätökset riippuvat pitkälti siitä, minkälaista tietoa hyödynnetään. Tutkijoita pitäisi kuulla enemmän kaikissa lainvalmistelun vaiheissa. Kirjoitin tutkijoiden ja kansanedustajien seuran puheenjohtajana Helsingin Sanomiin tutkitun tiedon hyödyntämisestä päätöksenteossa.

Lue lisää

 

Saara Hyrkkö

Translaki – vihdoin!

Joka kerta, kun eduskunnassa on korjattu sateenkaarivähemmistöjä koskevia lainsäädännön puutteita, vastustus on ollut voimakasta. Niin tälläkin kertaa. Mutta sitkeä työ tuotti tulosta ja saimme eduskunnan selkeän enemmistön tuella translain läpi. Työ jatkuu: seuraavaksi on parannettava alaikäisten transihmisten ja muunsukupuolisten asemaa.

Lue lisää

 

Outi Alanko-Kahiluoto

Opintolainalle tarvitaan korkokatto!

Korkojen nousu kasvattaa opintolainan nostamisen riskejä. Koska valtio ohjaa opiskelijoita velkaantumaan, sen pitäisi myös huolehtia opiskelijoiden velanoton turvallisuudesta. Kirjoitin opiskelijoiden lainaturvallisuudesta ja jätin opintolainan korkokatosta kirjallisen kysymyksen.

Lue lisää

 

Pirkka-Pekka Petelius

Luontokadon ja ilmastokriisin ratkaiseminen Suomen tulevaisuustyön keskiöön

Pidin Vihreiden ryhmäpuheen valtioneuvoston tulevaisuusselonteosta. Puheeni keskeisiä teemoja olivat muiden muassa luonnon kantokyvyn huomioiminen sekä hyvinvointivaltion puolustaminen. Emme voi ajatella, että jatkuva talouskasvu olisi tulevaisuudessa vaurauden ja hyvinvoinnin lähde.

Lue lisää

 

Tammikuu

 

Tiina Elo

Kierrätetylle muoville tarvitaan toimivat markkinat

Nykymenolla muoviteollisuus käyttää vuonna 2050 jopa viidenneksen maailman öljyntuotannosta. Muovin käyttöä on vähennettävä ja muovi saatava kiertoon. Kierrätetylle muoville tarvitaan toimivat markkinat. Kirjoitimme asiasta Mari Holopaisen kanssa Kauppalehden Debatti-palstalle.

Lue lisää

 

Inka Hopsu

Vartiointialalla tulee olla riittävät pätevyysvaatimukset, koulutus sekä soveltuvuus alalle

Viime aikojen surulliset uutiset järjestyksenvalvojien ja vartijoiden toiminnasta järkyttävät ja herättävät epäluottamusta alaa kohtaan. Jätin vartiointialalla työskentelevien riittävistä pätevyysvaatimuksista kirjallisen kysymyksen. Myös yritysten riittävä vastuu pitää varmistaa.

Lue lisää

 

Mari Holopainen

Tiede ja tutkimus vahvistavat yhteiskuntaa

Tällä hallituskaudella on sovittu historiallisesta TKI-panostusten nostamisesta neljään prosenttiin BKT:sta vuoteen 2030 mennessä. TKI-toimintaa ei voi erottaa korkeakoulutuksesta, joka perustuu tutkimukseen. Siksi tki-panostuksia on ohjattava myös korkeakoulujen perusrahoitukseen.

Lue lisää

Syyskuu

 

Tiina Elo

Tekstiilialan kestävyyttä ja vastuullisuutta on parannettava

Tekstiilialan ympäristöjalanjälki on valtava. Keskeinen syy on kertakäyttökulttuuri. Tarvitsemme pikaisia toimia tekstiilialan ympäristövaikutusten pienentämiseksi ja sosiaalisen vastuun parantamiseksi. Esitimme Emma Karin kanssa viittä  keinoa, joilla tekstiilialan kestävyyttä ja vastuullisuutta voidaan edistää.

Lue lisää

 

Saara Hyrkkö

Vain miehiä koskeva asevelvol­li­suus ei ole tätä päivää – on korkea aika uudistaa järjestelmä tasa-arvoiseksi

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on saanut pohtimaan myös Suomen turvallisuutta ja varautumista. Vaikka maanpuolustusvelvoite koskee perustuslain mukaan kaikkia Suomen kansalaisia, lainsäädäntömme velvoittaa vain miehiä suorittamaan asepalveluksen tai siviilipalveluksen.

Lue lisää

 

Atte Harjanne

Energiaremonttia yli puoluerajojen

Osana eduskuntatyötä toimin Energiaremontti-ryhmän puheenjohtajana. Ryhmän tarkoituksena on luoda Suomeen päästötön ja kestävä energiantuotanto  sekä edistää elinkeinoelämän, tutkijoiden ja järjestöjen vuoropuhelua eduskuntalaisiin yli puoluerajojen.

Olen päässyt järjestämään useita tapahtumia ja keskustelutilaisuuksia aina aurinkosähkön verotuksesta ympäristöluvitusprosesseihin. Järjestimme myös vierailun tuulivoimapuistoon. Tapahtumissa tutkijoilla on iso rooli oman alansa erityisosaamisen välittämisessä.

 

Mari Holopainen

Kulttuu­riin sijoitta­minen on taloudel­li­sesti järkevää — kulttuu­ri­bud­jetti tulee nostaa prosent­tiin valtion budjetista

Kulttuuri tulisi nähdä jokaisen ihmisen perusoikeutena — ja merkittävänä elinkeinona. Järjestin tilaisuuden kulttuurialan talousvaikutuksista. On tutkittu, että valtion tuki taide- ja kulttuurialalle tuottaa moninkertaisen tuotoksen. Kulttuurin arvostus tulee nostaa sen ansaitsemalle tasolle.

Lue lisää

 

Noora Koponen

Vammaispalvelulaki on historiallinen uudistus, mutta jättää vielä toivomisen varaa

Neljä vuotta sitten vammaispalvelulakia ei ollut, ja on tärkeää, että se viimein tehdään. Onnistuimme korjaamaan monta annettua huolta, mutta paljon parannettavaakin on yhä jäänyt. Laajasti kritisoitu voimavarapykälä jää lakiin, joka jättää  avun ulkopuolelle heidät, jotka tarvitsevat kaikkein eniten apua ja tukea. Tämän korjaaminen on kamppailu, joka vaativaa tukea tarvitsevien ihmisten puolesta on tulevaisuudessa käytävä.

Lue lisää

 

Bella Forsgrén

Tasa-ar­vo­po­liit­tinen selonteko antaa suuntaviivat vuosikym­menen loppuun saakka

Hallituksen syyskuussa antamassa tasa-arvopoliittisessa selonteossa linjataan suomalaista tasa-arvopolitiikkaa vuosikymmenen loppuun saakka. Edellinen ja ensimmäinen selonteko hyväksyttiin yli vuosikymmen sitten. Usein tuntuu, että samat taistelut joudutaan käymään yhä uudelleen ja uudelleen. Naisten ja tyttöjen oikeuksia sekä kansainvälistä ihmisoikeussopimusjärjestelmää haastetaan nyt voimalla. Työtä tasa-arvon eteen on jatkettava jokaikinen päivä.

Lue lisää

 

Inka Hopsu

Tarvitsemme lisää toimia koulupudokkuuden ehkäisemiseksi

Vuosittain tuhansia korkeakouluopiskelijoita jättää opintonsa kesken. Pudokkuuden syyt tulisi tuntea tarkemmin ja sitä tulisi ennaltaehkäistä ajoissa. Jätin toimenpidealoitteen opiskelijoiden hyvinvointihankkeiden jatkamisesta sekä korkeakoulupudokkuutta laajemmin koskevan selvityksen laatimisesta.

Lue lisää

 

 

Sofia Virta

Lapsistrategiayksikön toteutumisella turvataan kansallisen lapsistrategiatyön jatkuvuus

Lapsistrategiayksikkö toteutuu viimein! Sain olla mukana maamme historian ensimmäisessä lapsistrategiakomiteassa, ja nyt perustettava yksikkö osaltaan varmistaa, että päätöksiä tehdään lasten, nuorten ja perheiden kannalta aidosti poikkihallinnollisesti ja yli hallituskausien.

Lue lisää

 

Mirka Soinikoski

Hallituksen talousarvio huolehtii toimivasta joukkoliikenteestä

Vihreiden vaatimuksesta joukkoliikenteen arvonlisävero nollattiin väliaikaisesti. Tämä hyödyttää niin työmatkalaisia, pienituloisia, eläkeläisiä kuin opiskelijoita, sillä ilman tätä tukea joukkoliikenneyhtiöt olisivat joutuneet nostamaan hintoja tai karsimaan liikenneyhteyksiä.

Lue lisää

 

 

Satu Hassi

Sota päättyy, kun Putin päättää vetää joukkonsa Ukrainasta

Suuren valiokunnan puheenjohtaja Satu Hassi vieraili Ukrainassa 30.9. osana EU:n jäsenmaiden EU-valiokuntien ja Euroopan parlamentin edustajien valtuuskuntaa. ”Ukraina on valinnut kuulua läntisten demokratioiden joukkoon. Ukraina ansaitsee tukemme sekä Venäjän oikeudettoman ja brutaalin hyökkäyksen torjumisessa että oman yhteiskuntansa kehittämisessä. Delegaatiomme tuomitsi yksimielisesti Putinin näytelmän neljän Ukrainan alueen liittämiseksi Venäjään. Donetsk, Luhansk, Zaporižžja ja Herson sekä Krim kuuluvat Ukrainaan. Sota päättyy, kun Putin päättää vetää joukkonsa Ukrainasta”, puheenjohtaja Hassi tiivistää vierailun ydinsanoman. 

Lue lisää

 

Kesäkuu

 

Noora Koponen

19 mitalia voittanut Suomen Special Olympics -joukkue toi mitaliloistoa eduskuntaan

Suomalaisurheilijat palasivat Maltan kisoista kotiin 19 mitalin kanssa ja sain kunnian kutsua heidät mitalikahveille eduskuntaan. Kisat olivat ensimmäiset kehitysvammaisten Special Olympics -kisat yli kahden vuoden koronatauon jälkeen, joten tapahtumalla oli suuri merkitys, muutenkin kuin  urheilullisesti.

Lue lisää

 

 

Outi Alanko-Kahiluoto

Jokaisella meistä on oikeus ymmärtää viranomaisten ohjeita ja päätöksiä

Viranomaisten monimutkainen kieli heikentää kansalaisten oikeusturvaa ja palvelujen saavutettavuutta. Kansalliskielistrategia ei huomioi selkeää virkakieltä eikä viranomaisilla ole kunnon resursseja kielenhuoltoon. Kysyin hallitukselta, missä viipyvät toimet selkeän virkakielen edistämiseksi.

Lue lisää

 

 

Bella Forsgrén

Sosiaaliturvakomitea kaipaa vauhtia!

Sosiaaliturvauudistusta pohtiva komitea on kokoustanut nyt melkein kolme vuotta, mutta silti etenemistä ei ole juurikaan tapahtunut. Näkymätön seinä näyttää tulleen vastaan: Komitean työ uhkaa vesittyä selvityksiksi. Bella Forsgrén torppasi komiteassa esityksen, jossa vastikkeeton perustulo ei voisi tulevaisuudessa olla yksi sosiaaliturvan vaihtoehto.

Lue lisää

 

 

Inka Hopsu

Tarvitsemme lisää toimia koulupudokkuuden ehkäisemiseksi

Vuosittain tuhansia korkeakouluopiskelijoita jättää opintonsa kesken. Pudokkuuden syyt tulisi tuntea tarkemmin ja sitä tulisi ennaltaehkäistä ajoissa. Jätin toimenpidealoitteen opiskelijoiden hyvinvointihankkeiden jatkamisesta sekä korkeakoulupudokkuutta laajemmin koskevan selvityksen laatimisesta.

Lue lisää

 

 

Saara Hyrkkö

Seksuaalirikoslaki uudistetaan vihdoin

Kauden tärkein urakka lakivaliokunnassa on valmis: Seksuaalirikoslaki uudistetaan suostumukseen perustuvaksi. Jatkossa seksi ilman suostumusta on raiskaus. Uusi laki vahvistaa jokaisen oikeutta koskemattomuuteen. Etenkin lapsiin kohdistuvien tekojen rangaistuksia kovennetaan.

Lue lisää

 

 

Tiina Elo

Tarvitsemme hiilinielujen pelastusohjelman

Metsiemme hiilinielu on romahtanut, koska metsiä hakataan liikaa ja liian nuorena. Tämä vaarantaa Suomen polun hiilineutraaliuteen 2035. Tarvitsemme viipymättä Ilmastopaneelinkin peräänkuuluttaman hiilinielujen pelastusohjelman, jossa määritellään toimet nielujen vahvistamiseksi.

Lue lisää

 

 

Huhtikuu

Outi Alanko-Kahiluoto

Jokaisella meistä on oikeus ymmärtää viranomaisten ohjeita ja päätöksiä

Viranomaisten monimutkainen kieli heikentää kansalaisten oikeusturvaa ja palvelujen saavutettavuutta. Kansalliskielistrategia ei huomioi selkeää virkakieltä eikä viranomaisilla ole kunnon resursseja kielenhuoltoon. Kysyin hallitukselta, missä viipyvät toimet selkeän virkakielen edistämiseksi.

Lue lisää

 

 

Mirka Soinikoski

Lapsen oikeudet ovat aikuisten tekoja

Lapsipolitiikka ei saa olla muista politiikan osa-alueista erillään, vaan se pitää liittää osaksi kaikkea julkista politiikkaa. Lapsivaikutusten arviointi pitääkin ottaa systemaattisesti mukaan osaksi kaikkea päätöksentekoa, jotta lasten ja perheiden ääni kuuluu päätöksenteossa.

Lue lisää

 

 

Inka Hopsu

Kansalaisten kriisivalmiutta tulee parantaa

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on kasvattanut kansalaisten kriisitietoisuutta ja lisännyt halukkuutta vahvistaa varautumista erilaisiin kriisitilanteisiin. Suomen maanpuolustus on hyvällä tolalla, mutta myös vapaaehtoisen kansalaispalveluksen pilottiohjelman kehittämiseen on tarve.

Lue lisää

 

 

Bella Forsgrén

Kurkkaa Bellan työhuoneeseen Yle Kioskin Tiktokissa

Yle Kioski on jalkautunut eduskuntaan ja käy tutustumassa kaikkien eduskuntaryhmien yhden edustajan työhuoneeseen. Bella Forsgrénin työhuone sai kunnian edustaa Vihreitä. Yle Kioskin videot tavoittavat Tiktokissa kymmeniä tuhansia, jopa satoja tuhansia nuoria.

Katso video

 

 

Mari Holopainen

Yritysvastuulailla on nyt enemmän tilausta kuin koskaan aiemmin

Suomeen tarvitaan yritysvastuulaki, jotta kaikki yritykset huomioisivat ihmisoikeudet ja ympäristön arvoketjuissaan. Kauppasopimukset pitäisi kytkeä vaatimuksiin kunnioittaa ihmisoikeuksia, jos haluamme vahvistaa demokraattista maailmanjärjestystä. Kirjoitin aiheesta Kauppalehteen.

Lue lisää

 

 

Jenni Pitko (ja Tiina Elo)

Kasviproteiineista uusi suomalainen menestystarina

Kotimainen kasvipohjainen ruoka on tutkitusti hellempää ympäristölle ja parantaa kansanterveyttä. Kokosimme kymmenen keinoa, joilla voimme vauhdittaa kasvipohjaisen ruoan tuotantoa ja kulutusta sekä näin luoda edellytyksiä myös kansainväliselle kaupalliselle menestykselle.

Lue lisää

 

 

Noora Koponen

Eduskunnan nepsy-verkosto on perustettu

Neurokirjon ihmisiä ymmärretään ja tunnistetaan palveluissa vielä hyvin vähän. Tähän olen törmännyt niin autismikirjon lapsen äitinä kuin lukuisten yhteydenottojen kautta. Tähän haasteeseen vastaamiseksi perustin eduskuntaan nepsy-verkoston, jotta nepsy-ihmisten ääni.

Lue lisää

 

Saara Hyrkkö

Päihdepolitiikan pitää perustua tutkittuun tietoon

Lakivaliokunta sai valmiiksi mietinnön ns. kannabis-kansalaisaloitteessa. Emme esitä aloitteen hyväksymistä. Jätimme vas. kanssa vastalauseen, koska mielestämme nykyinen huumepolitiikka ole onnistunut haittojen vähentämisessä. Tarvitaan laaja selvitys kehittämistoimista.

Lue lisää

 

 

Tiina Elo (ja Jenni Pitko)

Kasviproteiineista uusi suomalainen menestystarina

Kotimainen kasvipohjainen ruoka on tutkitusti hellempää ympäristölle ja parantaa kansanterveyttä. Kokosimme kymmenen keinoa, joilla voimme vauhdittaa kasvipohjaisen ruoan tuotantoa ja kulutusta sekä näin luoda edellytyksiä myös kansainväliselle kaupalliselle menestykselle.

Lue lisää