Hanna Holopainen: Suomen edun mukaista on edistää eurooppalaista yhteistyökykyä ja yhteisten ratkaisuiden syntymistä

06.05.2020

Vihreiden kansanedustaja Hanna Holopainen piti keskiviikkona 6.5. eduskunnan täysistunnossa ryhmäpuheenvuoron, jossa hän toi esille kansainvälisen yhteistyön merkitystä myös poikkeustilan aikana. Holopainen sanoi, että Vihreä eduskuntaryhmä näkee tärkeänä edistää Euroopan Unionin kriisinhallintakykyä ja -valmiutta, ja tukee Suomen osallistumista valmiusvuoroon.

-Suomi on johdonmukaisesti tukenut Euroopan Unionin yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan sekä kriisinhallintakyvyn kehittämistä. Myös nykyisessä hallitusohjelmassa sitoudutaan edistämään vahvaa ja yhtenäistä Euroopan Unionia, jolla on kykyä ratkaista globaaleja haasteita. Euroopan Unionia, joka osoittaa johtajuutta ja luo vakautta ja turvallisuutta ympäristöönsä, Holopainen sanoi.

Holopainen muistutti puheessaan, että vuodesta 2007 lähtien Euroopan unionilla on ollut valmiudessa samanaikaisesti kaksi taisteluosastoa. Suomi on aiempien kokemusten perusteella kehittänyt omaa valmistautumistaan siten, että mm. kustannustehokkuutta on saatu parannettua.

– Taisteluosastoihin osallistumisella on osaltaan tärkeä merkitys puolustusvoimien suoristuskyvyn kehittämisessä. Niihin osallistuminen kehittää Suomen kriisinhallintavalmiuksia ja syventää suomalaisjoukkojen yhteistoimintakykyä muiden unionimaiden kanssa. Tämä parantaa Suomen valmiutta sotilaallisen avun antamiseen ja vastaanottamiseen. Erityisen tärkeää on saada mahdollisuus osallistua sotilaallisesti merkittävien EU-maiden johtamiin taisteluosastoihin, Holopainen painotti.

Holopaisen mukaan koronatilanteessa kansainvälinen yhteistyö on välttämätön osa pandemiakriisistä ulospääsyä.

– Sisäänpäin käpertyminen ei ole pitkällä tähtäimellä kestävä tapa toimia missään globaalissa kriisitilanteessa, Holopainen sanoi.

Holopainen muistutti, että koronapandemian aiheuttamien poikkeusolojen myötä myöskään muut globaalit haasteet kuten ilmastonmuutos ja erilaiset vakautta ja turvallisuutta uhkaavat konfliktit eivät suinkaan ole peruuntuneet, vaan ne ovat edelleen olemassa.

– Niiden ratkaisemiseksi tarvitaan johtajuutta ja yhteistä tahtotilaa. Meidän on tärkeää osaltamme sparrata Eurooppaa oikeaan suuntaan. On edelleen vahvistettava eurooppalaista solidaarisuutta ja ylläpidettävä yhteisiä rakenteita, Holopainen sanoi.

Lue koko puhe.