Vihreät valitsi sisäministeriksi Mikkosen ja ilmasto- ja ympäristöministeriksi Karin sekä perhevapaan jälkeen Ohisalon

11.10.2021

Vihreiden puoluevaltuuskunta ja eduskuntaryhmä päättivät yhteiskokouksessaan maanantaina 11.10. puheenjohtaja, sisäministeri Maria Ohisalon vanhempainvapaan sijaisjärjestelyistä vihreässä ministeriryhmässä. Sisäministeriksi valittiin Krista Mikkonen, ympäristö- ja ilmastoministeriksi Ohisalon vanhempainvapaan ajaksi kansanedustaja Emma Kari. Ohisalo palaa vanhempainvapaansa jälkeen hoitamaan ympäristö- ja ilmastoministerin tehtävää.

– Olen erittäin ilahtunut siitä, kuinka tälläkin valinnalla pystyimme monipuolistamaan Vihreiden julkisuudessa näkyviä kasvoja. Vihreillä ministereillä on tärkeä tehtävä varmistaa, että Suomi tekee oman osansa ilmastokriisin torjunnasta, torjuu luontokatoa, tekee koulutuksen kunnianpalautusta ja rakentaa sellaista Suomea, jossa jokainen on osallinen, Ohisalo toteaa.

– Ilmastopolitiikan osalta hallituskauden loppu on edelleen keskeinen, sillä meidän on varmistettava että hiilineutraaliustavoitteen kannalta tarvittavat päätökset myös toimeenpannaan. Sama pätee myös luontokadon torjumiseen: luonnonsuojelutoimia on edistetty jo hyvin, mutta pitää varmistaa ettei muu politiikka tee tyhjäksi suojelutoimia, Ohisalo jatkaa.

– Siirtyessäni puolueen puheenjohtajana ympäristö- ja ilmastoministeriksi voin antaa tehtävälle vielä aiempaa suuremman painoarvon ja tuoda teemat myös vielä aiempaa suoremmin myös hallitusviisikon neuvotteluihin, Ohisalo korostaa.

Sisäministerin tehtävää hoitaa jatkossa Krista Mikkonen. Aiemmin ympäristö- ja ilmastoministerinä toiminut Mikkonen nostaa yhdeksi keskeiseksi tavoitteekseen sen, että maahanmuuton sujuvat prosessit saadaan kuntoon ja turvapaikkapolitiikka inhimilliseksi.

– Ohisalo on tehnyt kuluneen kahden vuoden aikana tärkeää työtä ihmisoikeus- ja perusoikeuksien sekä eriarvoisuuden torjunnan ja ennaltaehkäisyn nostamiseksi sisäisen turvallisuuden keskiöön. Iso laiva kääntyy kuitenkin hitaasti. Näen että sisäministeriön hallinnonalalla on vielä löydettävissä ratkaisuja, joilla maahanmuuton lupaprosesseista saadaan tänne saapuvan kannalta sujuvampia ja joilla turvapaikkajärjestelmästä voidaan tehdä kaikilta osiltaan ihmisoikeusmyönteinen, Mikkonen korostaa.

Samalla vaihtuu myös ilmasto- ja ympäristöministeri. Uudeksi ministeriksi Ohisalon perhevapaan ajaksi nousee Kari, joka on aiemmin toiminut  vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtajana.

– Krista Mikkonen jättää isot saappaat täytettäväksi. Olemme jo hallituksessa tehneet suuren osan niistä päätöksistä, jotka tarvitaan hiilineutraaliuden saavuttamiseksi vuoteen 2035 mennessä. Vaikka hallitus on jo sopinut seuraavien askelien ilmastopaketista ja tehnyt historiallisen suuria satsauksia luonnonsuojelutoimiin, on edelleen varmistettava, että riittävät ilmastotoimet todella toteutuvat ja että hallituksen muukin politiikka torjuu luontokatoa, Kari toteaa.

Ulkoministerin tehtävässä jatkaa Pekka Haavisto.