Puoluekokous 2021

Vihreiden puoluekokous järjestetään 12. ja 13. kesäkuuta 2021 Joensuun Areenalla. Covid-epidemian takia lähikokouksen järjestäminen kyseisenä ajankohtana on tällä hetkellä epävarmaa.

Kokouksen tärkeimpänä asiana ovat henkilövalinnat. Puolueen puheenjohtajan valinnasta järjestetään touko-kesäkuussa neuvoa-antava jäsenäänestys, jos ehdokkaita tulee enemmän kuin yksi.

Kokouksessa valitaan kahden vuoden toimikausiksi myös kolme varapuheenjohtajaa, puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, puoluesihteeri sekä puoluehallituksen muut jäsenet (8 + 8 varajäsentä) ja puoluevaltuuskunnan muut jäsenet (40 + 40 varajäsentä).

Järjestöllisenä asiana ovat käsittelyssä puoluekokousaloitteet.

Ehdokkaiden esittämisestä eri luottamustehtäviin ja puoluekokousalotteiden tekemisestä toimitetaan erikseen tarkempaa tietoa jäsenyhdistyksille.

Kokouksen käytännön ohjeet (esim. majoitus) tulevat myöhemmin tälle sivulle.

Äänivaltaisten edustajien lukumäärä yhdistyksittäin