Puoluekokous 2021

Vihreiden puoluekokous järjestetään 11. ja 12. syyskuuta 2021 etäkokouksena.

Kokouksen tärkeimpänä asiana ovat henkilövalinnat. Puolueen puheenjohtajan valinnasta järjestetään elo-syyskuussa neuvoa-antava jäsenäänestys, jos ehdokkaita tulee enemmän kuin yksi.

Kokouksessa valitaan kahden vuoden toimikausiksi myös kolme varapuheenjohtajaa, puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, puoluesihteeri sekä puoluehallituksen muut jäsenet (8 + 8 varajäsentä) ja puoluevaltuuskunnan muut jäsenet (40 + 40 varajäsentä).

Järjestöllisenä asiana ovat käsittelyssä puoluekokousaloitteet, joiden jättämisen määräaika on maanantai 19.7.

Ehdokkaiden esittämisestä eri luottamustehtäviin ja puoluekokousalotteiden tekemisestä toimitetaan erikseen tarkempaa tietoa jäsenyhdistyksille.

Yhdistysten on ilmoitettava äänivaltaiset kokousedustajansa viimeistään 5.9. Edustajien ilmoittamisesta tulee erikseen ohje yhdistysten puheenjohtajille myöhemmin.

Kokouksen käytännön ohjeet tulevat myöhemmin tälle sivulle.

Äänivaltaisten edustajien lukumäärä yhdistyksittäin