Puoluekokous 2021

Vihreiden puoluekokous järjestetään 11. ja 12. syyskuuta 2021 etäkokouksena. Kokouksen tärkeimpänä asiana ovat henkilövalinnat.

Puolueen puheenjohtajan valinnasta järjestetään elo-syyskuussa neuvoa-antava jäsenäänestys, jos ehdokkaita tulee enemmän kuin yksi. Ehdokasasettelu ja äänestyksen toimittaminen määritellään vaalijärjestyksessä.

Kokouksessa valitaan kahden vuoden toimikausiksi myös kolme varapuheenjohtajaa, puoluevaltuuskunnan puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa, puoluesihteeri sekä puoluehallituksen muut jäsenet (8 + 8 varajäsentä) ja puoluevaltuuskunnan muut jäsenet (40 + 40 varajäsentä).

Järjestöllisenä asiana ovat käsittelyssä puoluekokousaloitteet, joiden jättämisen määräaika on maanantai 19.7.  Lisätietoa aloitteista.

Ehdokkaiden esittämisestä eri luottamustehtäviin ja toimitetaan erikseen tarkempaa tietoa jäsenyhdistyksille. Esitykset toivotaan viimeistään 30.8. Johtotehtäviin ehdolla oleville järjestetään ehdokaspaneelit 2.9. klo 17 jälkeen (tarkempaa tietoa tästä myöhemmin).

Yhdistysten on ilmoitettava äänivaltaiset kokousedustajansa viimeistään 5.9. (Edustajien ilmoittamisesta on lähetetty yhdistyksille ohjeviesti 28.5.)

Kokouksen käytännön ohjeet tulevat myöhemmin tälle sivulle.

Äänivaltaisten edustajien lukumäärä yhdistyksittäin