Saavutukset

Vihreät hallituksessa

Koronakriisin jälkeen Suomi on nostettava taas jaloilleen. Olemme tekemässä hallituksessa reilua muutosta. Torjumme ilmastonmuutosta ja vähennämme eriarvoisuutta, jotta Suomesta tulee ympäristölle ja ihmisille kestävä. Lue tältä sivulta, mitä kaikkea olemme jo saaneet aikaan.

Sisällys:

  1. Ilmasto

  2. Luonto

  3. Koulutus

  4. Tasa-arvo ja ihmisoikeudet

  5. Eriarvoisuus ja hyvinvointi

  6. Työllisyys


Ilmasto

Vihreät on hallituksessa, jotta Suomi tekee oman osansa torjuakseen ilmastonmuutosta. Hallitus on asettanut tavoitteeksi Suomen hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Jos päästötavoitteet eivät toteudu jollain yksittäisellä osa-alueella, niitä tehdään lisää toisaalla.

Miljardiluokan satsaukset ilmastotekoihin

Ilmastotoimet muuttuvat nyt puheista teoiksi. Teemme miljardiluokan satsaukset ilmaston muutosta hillitsevään toimintaan, uudistamme energiaverotuksen ja suuntaamme uudelleen teollisuuden tukia saastuttamisesta kohti ilmastotoimia.

Puolitamme turpeen päästöt

Aloitamme turpeen energiakäytön alasajon. Turpeen verotus lähes tuplaantuu ja sille otetaan käyttöön lattiahintamekanismi, joka takaa että turpeen käyttö vähintään puolittuu vuoteen 2030 mennessä.

Nyt rakennamme raiteita

Edistämme nopeita raideyhteyksiä Turkuun ja Tampereelle. Raideliikennettä kehittämällä vähennetään Suomen ilmastopäästöjä ja helpotetaan liikkumista koko maassa.

Tuemme öljylämmityksestä luopumista
Rakennukset ja asuminen tuottavat kolmanneksen Suomen ilmastopäästöistä. Pelkästään pientalojen öljylämmityksen päästöt ovat 0,8 megatonnia. Tuemme energiaremontteja ja öljylämmityksestä luopumista.

Lue lisää saavutuksistamme >


Luonto

Vihreät on hallituksessa suojelemassa yhteistä luontoamme ja turvaamassa sen monimuotoisuutta. Luonnonsuojelun rahoitus ei ole koskaan ollut näin korkealla tasolla. Luontokato ja luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ovat yhtä keskeisiä kriisejä kuin ilmastonmuutoskin. Tällä hallituskaudella voimme kääntää kehityksen suunnan.

100 miljoonaa lisää luonnonsuojeluun

Hallitus satsaa 100 miljoonaa euroa lisää luonnonsuojeluun. Tämä on historiallisen suuri panostus, jonka avulla voidaan torjua pitkään jatkunutta luontokatoa ja turvata luonnon monimuotoisuutta.

Suojelemme tuhansia hehtaareja soita

Suojelemme ja ennallistamme soita, hoidamme perinnebiotooppeja ja kunnostamme lintuvesiä uudella Helmi-ohjelmalla. Samalla hillitsemme ilmastonmuutosta ja autamme satoja uhanalaisia lajeja.

korotimme ympäristöjärjestöjen rahoitusta

Luonto- ja ympäristöjärjestöt tekevät korvaamattoman tärkeää työtä. Korotimme luonto- ja ympäristöjärjestöjen rahoitusta, jotta toiminnalle on riittävät resurssit.

Lisäämme metsiensuojelun rahoitusta

Metsä on koti tuhansille lajeille. Lisäämme metsiensuojelun rahoitusta. Samalla voimme vahvistaa myös Pohjois-Suomen vanhojen metsien suojelua ja laajentaa kansallispuistoja.

Lue lisää saavutuksistamme >


Koulutus

Vihreät on hallituksessa rakentamassa maailman parasta koulua. Jokaisen lapsen ja nuoren pysyttävä mukana, eivätkä oppimiserot saa revetä. Tämä tarkoittaa sitä, että satsauksia tehdään kaikille koulutusasteelle varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja koulutuksen saavutettavuutta eri taustoista tuleville vahvistetaan.

Tuemme lapsia ja nuoria koronakriisin keskellä

Koronakriisi ei ole kohdellut suomalaisia tasa-arvoisesti. Erityisesti lapset ja nuoret tarvitsevat kaiken mahdollisen tuen, jotta eriarvoisuus ei kasva pysyvästi. Tuemme lapsia ja nuoria koronakriisin keskellä.

Lisäämme korkeakoulujen aloituspaikkoja

Jokainen nuori ansaitsee mahdollisuuden kouluttautua ja rakentaa omanlaistaan urapolkua.  Lisäämme korkeakoulujen aloituspaikkoja

Palautimme lasten tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen ja pienennämme koulujen ryhmäkokoja

Ensimmäisten vuosien merkitys lapsen koulutiellä on keskeinen. Palautimme lasten tasa-arvoisen oikeuden varhaiskasvatukseen, lisäämme lasten saamaa tukea ja alennamme varhaiskasvatusmaksuja.

Laajennamme oppivelvollisuuden 18 ikävuoteen asti

Pelkällä peruskoulututkinnolla ei pärjää enää työelämässä. Laajennamme oppivelvollisuuden 18 ikävuoteen asti. Samalla teemme toisen asteen suorittamisesta maksutonta.

Lue lisää saavutuksistamme >


Tasa-arvo ja ihmisoikeudet

Vihreät on hallituksessa edistämässä tasa-arvoa ja turvaamassa ihmisoikeuksien toteutumisen. Perhe- ja työelämässä on vielä paljon sukupuolittuneita rakenteita purettavaksi. Edistämme hallituksessa perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista esimerkiksi parantamalla turvapaikanhakijoiden oikeuksia.

Toteutamme tasa-arvoisen perhevapaauudistuksen

Vihreiden pitkäaikainen tavoite sukupuolten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävästä perhevapaajärjestelmästä on vihdoin toteutumassa. Toteutamme tasa-arvoisen perhevapaauudistuksen.

Uudistamme seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön suostumusta kunnioittavaksi

Seksi ilman suostumusta on väkivaltaa ja vain kyllä tarkoittaa kyllä. Uudistamme seksuaalirikoksia koskevan lainsäädännön suostumusta kunnioittavaksi.

Temme eri syrjinnän muodot tunnistavaa feminististä politiikkaa

Tasa-arvo ei ole valmis. Sukupuolten tasa-arvon ohella myös eri vähemmistöryhmien asemaa on yhtä tärkeää kohentaa. Siksi teemmekin eri syrjinnän muodot tunnistavaa feminististä politiikkaa

Kannamme EU:n sisällä vastuumme turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta

Suomella on varaa auttaa suurimmassa hädässä olevia. Kannamme EU:n sisällä vastuumme turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta.

Lue lisää saavutuksistamme >


Eriarvoisuus ja hyvinvointi

Vihreät on hallituksessa, jotta eriarvoisuutta vähennetään ja kaikille turvataan yhtäläiset mahdollisuudet toimia yhteiskunnassa. Hallitus on sitoutunut kaventamaan tuloeroja, vähentämään köyhyyttä ja lisäämään kaikkien ihmisten hyvinvointia. Toimiva hyvinvointivaltion turvaverkko ja julkinen terveydenhoito tuovat ihmisille turvaa epävarmoinakin aikoina.

Korotimme perusturvan tasoa ja pienimpiä eläkkeitä

Kenenkään ei pitäisi joutua miettimään, onko ensi viikolla varaa ruokaan tai lääkkeisiin. Köyhyyden vähentäminen on aivan yhtä ajankohtaista kuin ennenkin. Korotimme perusturvan tasoa ja pienimpiä eläkkeitä.

Poistimme asiakasmaksut

Poistamme hoitajien vastaanottojen maksut ja alennamme muita sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja. Omasta terveydestä huolehtiminen ei saa olla vain hyvätuloisten etuoikeus.

Tuemme lapsia ja perheitä esimerkiksi tuomalla kaikki perhepalvelut saman katon alle perhekeskuksiin

Lasten ja perheiden hyvinvoinnilla on kauaskantoiset vaikutukset. Tuemme lapsia ja perheitä esimerkiksi tuomalla kaikki perhepalvelut saman katon alle perhekeskuksiin.

Vahvistamme vammaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omiin palveluihinsa henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilulla

Vammaiset ansaitsevat yksilöllistä kohtelua. Vahvistamme vammaisten mahdollisuuksia vaikuttaa omiin palveluihinsa henkilökohtaisen budjetoinnin kokeilulla.

Lue lisää saavutuksistamme >


Työllisyys

Vihreät on hallituksessa, jotta Suomeen syntyy kestävällä tavalla uusia työpaikkoja. Erityisesti koronakriisin vuoksi on huolehdittava muun muassa osatyökykyisten, vaikeasti työllistyvien, nuorten, ikääntyvien ja maahanmuuttajataustaisten osallistumista työelämään. Työtä syntyy parantamalla palveluita, purkamalla kannustinloukkuja ja lisäämällä maahanmuuttoa.

Sujuvoitamme työperäistä maahanmuuttoa

Työperäinen maahanmuutto liittyy keskeisesti Suomen työvoiman riittävyyteen, huoltosuhteeseen ja taloudelliseen elinvoimaan. Sujuvoitamme työperäistä maahanmuuttoa, jotta tänne on helppo tulla.

Teemme vihreää jälleenrakennusta

Koronan jälkeen maailma ei tule olemaan ennallaan. Teemme nyt valintoja siitä, miten rakennamme sen uudelleen. Teemme vihreää jälleenrakennusta, jotta työpaikkoja syntyy kestävällä tavalla.

Estämme tuilla konkurssiaaltoa

Koronakriisi ei ole koetellut kaikkia aloja tasapuolisesti. Estämme tuilla konkurssiaaltoa, jotta 90-luvun laman virheet eivät toistuisi.

 Tuemme työpaikkojen valmiutta tukea mielenterveyttä sekä työttömien työkyvyn vahvistamista

Moni on joutunut koville koronakriisin vuoksi. Tuemme työttömien työkyvyn vahvistamista sekä työpaikkojen valmiutta tukea työntekijödien mielenterveyttä.

Lue lisää saavutuksistamme >


Lista on päivitetty 29.9.2020

Jaa sivu: