Vihreiden ohjelmat

Vihreät tekee viralliset linjauksensa ohjelmissa, jotka löydät tältä sivulta.

Puolueen perustavia arvoja ja tavoitteita kuvaava paperi on periaateohjelma. Nykyinen periaateohjelma on hyväksytty puoluekokouksessa vuonna 2020.

Poliittinen tavoiteohjelma kuvaa tärkeimmät poliittiset tavoitteemme eduskuntakaudelle 2019-2023 sekä keinot niiden toteuttamiseksi. Tavoiteohjelman pohjalta on laadittu myös neljä kärkiteemaamme – ympäristö, koulutus, köyhyys ja työ – kiteyttävä vaaliohjelma ja sitä täydentävä talouden ja työllisyyden tiekartta.

Puolueen tarkempiin tavoitteisiin voi tutustua eri politiikan sektoreita käsittelevissä ohjelmissa (alla).

Vaatiiko jokin ohjelmakohta mielestäsi uudistamista? Jäsenet voivat tehdä esityksiä ohjelmien päivittämiseksi. Lue lisää!

Ohjelmat ja linjapaperit

Kaikki ohjelmat on julkaistu Creative Commons 0 -lisenssillä.

Ennen vuotta 2008 julkaistut ohjelmat ja linjapaperit löydät erillisestä arkistokansiosta.