Mitä esteettömyys on?

Esteettömyys tarkoittaa sitä, että kaikenlaiset tarpeet on otettu huomioon fyysisessä ja sosiaalisessa toimintaympäristössä. Esteettömyys ei ole valmistuva projekti, vaan päättymätön prosessi, jota täytyy arvioida ja kehittää jatkuvasti.

Jokaisen vihreän yhdistyksen on hyvä tehdä esteettömyyssuunnitelma ja huolehtia, että kaikki toimijat tuntevat sen. Toivomme, että esteettömyyttä ei kuitenkaan ajateltaisi hankalana lisärastina, vaan itsestäänselvänä tekijänä kaikkea toimintaa suunniteltaessa. Mitä paremmin esteettömyysseikat sisäistetään, sitä luonnollisemmin ja huomaamattomammin ne siirtyvät käytänteisiin.

Poliittinen osallistuminen on ihmisoikeus ja esteettömyys turvaa osaltaan sen toteutumisen. Mistään sen ihmeellisemmästä ei ole kyse.

Esteetön yhdistys ja sen käyttämät toimitilat

- Portaiden vaihtoehtona on hissi tai riittävän loiva luiska.
- Tilat ovat sopivan väljät. Tiloissa on esteetön wc.
- Tarjolla on riittävästi istuimia.
- Valaistus on riittävä.
- Opasteet ovat selkeitä ja niitä on riittävästi.
- Nettisivut on toteutettu selkeästi ja yhteensopivasti näkövammaisten apuvälineiden kanssa.
- Yhdistyksen perustiedot ovat nettisivuilla myös viittomakielisenä videona.
- Keskeiset julkaisut ja poliittiset ohjelmat tuotetaan myös selkokielellä.

Paikallisten vammaisjärjestöjen ja vammaisneuvoston asiantuntemusta kannattaa hyödyntää avoimissa kysymyksissä ja mahdollisissa pulmallisissa tilanteissa.

Esteetön tilaisuus

- Paikalle pääsee esteettömillä joukkoliikennevälineillä. Tilan välittömässä läheisyydessä on invaparkkipaikkoja ja riittävästi tilaa taksilla saapumiseen.
- Tarkista tila aina etukäteen!
- Portaiden vaihtoehtona on toimiva hissi tai riittävän loiva luiska.
- Tiloissa mahtuu liikkumaan helposti apuvälineillä.
- Tiloissa on esteetön wc.
- Keskeinen materiaali lähetetään pyydettäessä osallistujille etukäteen esteettömässä muodossa.
- Tilassa on mikrofonit ja induktiosilmukka. Muista tarkistaa, että silmukka on kytketty päälle!
- Esteettömyys on mainittu tilaisuudesta tiedotettaessa.

Sanastoa ja teknisiä yksityiskohtia

- Induktiosilmukka on kuulovammaisen apuväline, joka siirtää magneettikentän välityksellä äänen suoraan kuulolaitteen vastaanottokelaan. Silmukka voi olla kiinteä tai kannettava.
- Näkövammaisten ruudunlukulaitteet eivät yleensä kykene lukemaan tekstiä pdf-muotoisesta tiedostosta tai flash-muotoiselta nettisivulta. Toimivia muotoja ovat ainakin rtf ja word.
- Katetun luiskan kaltevuus saa olla enintään 1:12,5, kattamattoman luiskan 1:20.
- Oven leveyden on oltava 900 mm.
- Pyörätuolin pyörähdysympyrä on 1 500 mm.

Lisätietoa: www.esteeton.fi

Vihreät vaivaiset ry

Vihreät vaivaiset on valtakunnallinen vihreä vammaisjärjestö. Sen tehtävänä on edistää vammaisten osallisuutta puolueessa ja yhteiskunnassa yleensä. Järjestö auttaa mielellään esteettömyyskysymyksissä. Yksittäistapauksissa Vihreät vaivaiset voi hakemuksesta tukea muita vihreitä yhdistyksiä taloudellisesti tapahtuman järjestämisen kustannuksissa, mikäli esteetömän tilan vuokra on liian kallis

www.vihreatvaivaiset.fi

 

Jaa sivu: