Viimeisen kymmenen vuoden kuluessa suomalaisten köyhyys on kaksinkertaistunut. Samana aikana lapsiperheiden köyhyys on lisääntynyt vielä enemmän, kaksi ja
puolikertaiseksi. Lapsiperheiden tulokehitys on ollut hyvin erilaista. Samaan aikaan kun suurin osa lapsiperheistä on päässyt osalliseksi myönteisestä taloudellisesta kehityksestä, tulokehitys on ollut heikkoa yksinhuoltajaperheissä, suurissa lapsiperheissä sekä alle kolmivuotiaiden lasten perheissä. Taloudellista eriarvoistumista selittävät sekä työmarkkinatilanne että vähimmäisetuuksien tason jälkeenjääneisyys.

Vihreä eduskuntaryhmä julkisti 2.6.2006 toimenpidevaatimukset (pdf) lapsiperheiden köyhyyden torjumiseksi. Tärkeimmät vaatimukset ovat:
  1. Köyhien lapsiperheiden keskeisiä tulonsiirtoja on korotettava
  2. Lapsiperheiden vanhempien työmarkkinatilannetta on parannettava
  3. Lapsiperheiden palveluiden taso on turvattava
  4. Kaikkein heikoimmassa asemassa olevien lasten tilanteeseen on puututtava erityistoimin
Jaa sivu: