Vihreää yhdistystä perustaessa tai vanhan yhdistyksen sääntöjä muutettaessa kannattaa käyttää hyväkseen puolueen mallisääntöjä jäsenyhdistyksille.

Mallisäännöt on pyritty kirjoittamaan mahdollisimman selkeiksi ja vihreään yhdistystoimintaan sopiviksi. Sääntöpohjat on joko ennakkotarkastettu Patentti- ja rekisterihallituksessa (PRH) tai laadittu olemassa olevien, PRH:ssa hyväksyttyjen sääntöjen pohjalta.

Lataa mallisäännöt

Tällä hetkellä puoluetoimistolta on saatavissa ennakkotarkastetut mallisäännöt:

  • Perusyhdistykselle (yhdessä tai useammassa kunnassa toimiva vihreä paikallisyhdistys eli kunnallisjärjestö)
  • Kunnanosayhdistykselle (yhdistys jonka toimialueena on yksi tai useampi kunnanosa)
  • Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden paikallisyhdistykselle
  • Vihreiden Naisten paikallisyhdistykselle

Lisäksi on saatavilla ennakkotarkastamattomat mallisääntöluonnokset seuraaville yhdistystyypeille:

  • piirijärjestön mallisäännöt (ennakkotarkastamattomat)
  • valtakunnallisen yhdistyksen mallisäännöt (ennakkotarkastamattomat)

Ellei sääntömalliin ole linkkiä, pyydä sitä hallintopäälliköltä: hallintopaallikko@vihreat.fi.

Jaa sivu: