"Avoimempi keskustelu on huonojen päätösten pahin vihollinen."

Maailma rakennetaan kunnissa, ja valta niissä kuuluu meille kaikille. Kuntien valtuustoissa, hallituksissa ja lautakunnissa ratkaistaan hyvän arjen kannalta tärkeitä asioita. Siksi kuntavaalit ovat tärkeät.

Kuntavaaleissa on kyse muun muassa päiväkodeista, kouluista, vuokra-asunnoista, työpaikoista, terveyskeskuksista, vanhusten asumisesta, kirjastoista, teattereista, liikuntapaikoista, busseista, pyöräteistä, puistoista, toreista ja tonteista, eli siitä, miten palvelut järjestetään ja millainen asuinympäristö meillä on.

Vihreä kunta rakennetaan ihmisten ja ympäristön hyvinvoinnin ehdoilla. Vihreä kunta edistää toimeliaisuutta, ehkäisee eriarvoisuutta ja on viihtyisä.

Vihreiden tavoitteista kunnallisvaaleissa on linjattu kunnallisvaaliohjelmassamme. Sen löydät kokonaisuudessaan täältä.

Ympäristövastuullinen, tulevaisuuteen katsova kunta

 • Vihreä kunta ajattelee tulevaisuutta. Me suojelemme luontoa ja ilmastoa muulloinkin kuin vaalien alla.
 • Rakennamme eheitä, esteettömiä ja ekologisia asuinalueita, joissa palvelut ovat lähellä ja joissa joukkoliikenteen käyttö, kävely ja pyöräily on vaivatonta.
 • Vähennämme autoilun pakkoa ja päästöjä. Haluamme autoilulle korkeampia maksuja sinne, missä haitat ovat suurimpia ja missä todellisia vaihtoehtoja on tarjolla.
 • Teemme hankinnat kestävästi ja avoimesti. Lisäämme luomun, lähi- ja kasvisruuan sekä reilun kaupan tuotteiden osuutta.

Lue lisää >>

Toimivien palvelujen reilu kunta

 • Vihreässä kunnassa oma palveluntuotanto on turvattu, ja sitä täydennetään tarvittaessa yksityisen ja kolmannen sektorin palveluilla.
 • Emme salli koulujen eriarvoistumiskehitystä. Ehkäisemme lasten ja nuorten syrjäytymistä.
 • Järjestämme toimivan perusterveydenhuollon, joka ehkäisee terveysongelmien kasautumista ja kaventaa terveyseroja.
 • Huolehdimme siitä, että edullisia vuokra-asuntoja on tarjolla ja että eri asumismuotoja kaavoitetaan lähelle toisiaan.
 • Järjestämme avoimia kokoontumispaikkoja eri-ikäisille ihmisille ja avaamme yhteiseen käyttöön kuntien omistamia tiloja, kuten kouluja.

Lue lisää >>

Avoin, yhteinen, onnellinen kunta

 • Vihreä kunta on avoin ja toivottaa erilaiset ihmiset tervetulleiksi. Pidämme vähemmistöjen puolta ja turvaamme yhdenvertaisuuden.
 • Emme salli päätöksenteon karkaamista ihmisten ulottumattomiin. Päätöksenteko tapahtuu avoimesti ja riippumattomasti päivänvalossa.
 • Kannatamme kuntarakenneuudistusta palvelujen turvaamiseksi. Kuntien harkittuja yhdistämisiä tarvitaan, mutta ne tulee toteuttaa pienten kuntien lähipalveluita arvostaen.

Lue lisää >>

Kunta on yhteinen kotimme – millaisen kunnan sinä haluat?

Jaa sivu: