Perustamiskokouksessa on syytä käsitellä ainakin seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaus

  Joku hankkeen puuhahenkilö voi selostaa asian taustaa: miksi yhdistyksen perustaminen on katsottu tarpeelliseksi jne. Perustamiskokoukseen voidaan kutsua puhujaksi myös esimerkiksi joku vihreä kansanedustaja tai puoluetoimiston edustaja.

  Myös paikallisia tiedotusvälineitä voi kutsua tilaisuuteen. Ainakin niille kannattaa tiedottaa yhdistyksen perustamisesta välittömästi, kun kokous on pidetty.

 2. Kokouksen järjestäytyminen

  Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat.

 3. Esityslistan hyväksyminen

  Kokouksen osanottajille on hyvä valmistella esityslista jaettavaksi. Mallina voi käyttää tätä listaa.

 4. Yhdistyksen sääntöjen hyväksyminen

  Sääntöluonnos käydään läpi kohta kohdalta, keskustellaan ja tarvittaessa äänestetään mahdollisista muutoksista. On suositeltavaa käyttää puolueen virallisia, yhdistysrekisterissä ennakkotarkastettuja mallisääntöjä.

 5. Perustamiskirjan allekirjoittaminen

  Todetaan uusi yhdistys perustetuksi. Allekirjoitetaan perustamiskirja, joka on tehty valmiiksi. Säännöt oheistetaan liitteeksi perustamiskirjaan.

 6. Päättäminen Vihreään liittoon ja piirijärjestöön tai muuhun vihreään kattojärjestöön liittymisestä

  Tehdään päätös hakea Vihreä liitto rp:n jäsenyyttä heti, kun yhdistys on rekisteröity.

  Puolueen jäsenenä yhdistys pääsee osallistumaan puoluekokouksiin, käyttämään siellä äänivaltaa ja päättämään vihreän politiikan linjauksista.

  Puolueen jäsenyyden lisäksi on syytä päättää samassa kohdassa myös muihin mahdollisiin vihreisiin kattojärjestöihin liittymisestä:

  • kaikkien tietyn vaalipiirin alueella toimivien vihreiden yhdistysten tulisi liittyä oman vihreän piirijärjestönsä jäseneksi
  • mikäli yhdistys toimii kaupungissa, jossa on erillinen vihreä kunnallisjärjestö katto-organisaationa (tällä hetkellä: Oulussa tai Vantaalla), yhdistyksen tulee hakea erikseen myös kunnallisjärjestön jäsenyyttä
  • jos yhdistyksen on tarkoitus toimia valtakunnallisen liittojärjestön (Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton tai Vihreiden Naisten) paikallisyhdistyksenä, täytyy samalla tehdä päätös myös liittojärjestön jäsenyyden hakemisesta.

  Huomaa, että jäsenyys puolueessa ei tuo automaattisesti jäsenyyttä piirissä tai muussa kattojärjestössä – yhdistyksen on tehtävä jäsenhakemus erikseen jokaiselle!

 7. Ensimmäisen toimikauden toimintasuunnitelman hyväksyminen

  Tämä on tärkeä dokumentti, joka linjaa yhdistyksen ensimmäisiä askeleita. Se kannattaa valmistella huolellisesti ennen kokousta. Siinä kannattaa pohtia esimerkiksi seuraavia asioita:

  • Mihin yhdistys keskittyy toimintansa alkumetreillä?
  • Millä saadaan näkyvyyttä?
  • Miten toiminta käynnistetään?
  • Miten siitä tiedotetaan?
  • Miten uusia jäseniä lähdetään rekrytoimaan mukaan?

  Jos varsinaista toimintasuunnitelmaa ei saada valmiiksi vielä perustavaan kokoukseen, kannattaa näistä asioista ainakin käydä perusteellinen keskustelu.

 8. (Yhdistyksen jäsenmaksujen määrääminen)

  Mallisääntöjen mukaan jäsenmaksusta päättävät kaikki yhdistykset yhteisesti puoluekokouksessa. Näin ollen, jos yhdistys käyttää mallisääntöjä, jäsenmaksua ei tarvitse erikseen päättää perustavassa kokouksessa (tai myöhemminkään yhdistyksen omissa kokouksissa), ja tämä kohta on tarpeeton.

  Huomaa kuitenkin, että jos yhdistys jostain syystä EI käytä mallisääntöjä, jäsenmaksusta on päätettävä tässä kohdassa erikseen - jäsenmaksu on olennainen tekijä talousarvion pohjalla, on jäsenmaksusta järkevää päättää ennen talousarvion käsittelyä

 9. Ensimmäisen toimikauden talousarvion hyväksyminen

  Talousarvio on toimintasuunnitelman pari. Siinä pitää arvioida realistisesti, mihin yhdistyksen alkutaipaleella käytetään rahaa, ja mistä tämä raha hankitaan.

  Jos toimintasuunnitelmaa ei käsitellä perustavassa kokouksessa, ei kannata käsitellä myöskään talousarviota, vaan lykätä näiden hyväksyminen seuraavaan yhdistyksen (yleis)kokoukseen.

 10. Hallituksen puheenjohtajan, hallituksen jäsenten ja mahdollisten varajäsenten valitseminen

  Hallituksen jäseniä valitaan niin monta kuin yhdistyksen säännöissä on määrätty. Jos säännöissä ei mainita erikseen varajäseniä, tällöin varajäseniä ei valita. Jos säännöissä ei määrätä tarkkaa lukua vaan ainoastaan hallituksen vähimmäis- ja enimmäiskoko, on päätös valittavien jäsenten määrästä tehtävä ensiksi. Ensin päätetään, montako valitaan, sitten vasta suoritetaan itse vaali.

 11. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitseminen

  Yksi tai kaksi tilintarkastajaa sekä varatilintarkastajaa, sen mukaan, mitä säännöt edellyttävät.

 12. Kokouksen päättäminen

  Ennen kokouksen päättämistä kannattaa varmistaa, että kaikki läsnäolijat, jotka liittyivät perustettuun yhdistykseen, antavat yhteystietonsa jäsenluetteloa varten. Tiedotuksen helpottamiseksi kaikilta on tärkeää saada myös sähköpostiosoite!

  Myös rekisteröintiasiakirjojen laatimisesta ja toimittamisesta viranomaisille sekä Vihreän liiton lausunnon hankkimisesta on järkevää sopia ennen kuin osallistujat hajaantuvat omille teilleen.

Jaa sivu: