Maahanmuuttopolitiikan ohjenuoraksi täytyy ottaa inhimillisyys ja ihmiskasvoisuus nykyisen kontrollin painottamisen sijaan.

Suomessa on alettu hitaasti ymmärtää, että me myös tarvitsemme maahanmuuttajia. Työperäinen maahanmuutto – työntekijöiden houkutteleminen Suomeen – vaatii kuitenkin paljon hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia niin Euroopan unionin alueella kuin Suomen kansallisessa lainsäädännössä.

Vihreiden toimenpide-esityksiä työperäisen maahanmuuton edistämiseksi:

  • Euroopan unioni tarvitsee johdonmukaista ja kokonaisvaltaista maahanmuuttopolitiikkaa
  • Viisumia ja työntekijän oleskelulupaa Suomeen on voitava hakea minkä tahansa Schengen-maan konsulaatissa tai suurlähetystössä.
  • Työlupamenettelyä on helpotettava. Työlupa on oltava mahdollinen myös henkilölle, joka saa kielteisen turvapaikkapäätöksen, mutta jonka edelltykset jäädä Suomeen työntekijänä täyttyvät. 
  • Paperittomat siirtolaiset on laillistettava ja paperittomille siirtolaisille on taattava perusoikeuksia kuten perusterveydenhuolto ja peruskoulutus, jotta he voivat paremmin kotoutua yhteiskuntaan.
  • Suomen on ratifioitava YK:n siirtolaisten oikeuksia koskeva sopimus, jotta siirtolaisten oikeudet nousisivat esille.
  • Työnantajille on järjestettävä kursseja, jotka tarjoavat perustietoa ja – taitoja maahanmuuttajan palkkaamisessa ja jotka auttavat työnantajia selviytymään yhä monikulttuurisemmilla työmarkkinoilla.
  • Jokaisella maahanmuuttajalla on oltava subjektiivinen oikeus kielikoulutukseen.
  • Ulkomailla hankittu ammatillinen pätevyys on voitava osoittaa näyttökokeilla ja täydennyskoulutuksen mahdollisuuksia on lisättävä.

Lue koko ohjelma:

Jaa sivu: