Löydä ehdokkaasi

Vihreillä on näissä vaaleissa enemmän ehdokkaita kuin koskaan ympäri Suomen. Löydä oma ehdokkaasi!

Maahanmuuttopolitiikan ohjenuoraksi täytyy ottaa inhimillisyys ja ihmiskasvoisuus nykyisen kontrollin painottamisen sijaan.

Suomessa on alettu hitaasti ymmärtää, että me myös tarvitsemme maahanmuuttajia. Työperäinen maahanmuutto – työntekijöiden houkutteleminen Suomeen – vaatii kuitenkin paljon hallinnollisia ja lainsäädännöllisiä uudistuksia niin Euroopan unionin alueella kuin Suomen kansallisessa lainsäädännössä.

Vihreiden toimenpide-esityksiä työperäisen maahanmuuton edistämiseksi:

  • Euroopan unioni tarvitsee johdonmukaista ja kokonaisvaltaista maahanmuuttopolitiikkaa
  • Viisumia ja työntekijän oleskelulupaa Suomeen on voitava hakea minkä tahansa Schengen-maan konsulaatissa tai suurlähetystössä.
  • Työlupamenettelyä on helpotettava. Työlupa on oltava mahdollinen myös henkilölle, joka saa kielteisen turvapaikkapäätöksen, mutta jonka edelltykset jäädä Suomeen työntekijänä täyttyvät. 
  • Paperittomat siirtolaiset on laillistettava ja paperittomille siirtolaisille on taattava perusoikeuksia kuten perusterveydenhuolto ja peruskoulutus, jotta he voivat paremmin kotoutua yhteiskuntaan.
  • Suomen on ratifioitava YK:n siirtolaisten oikeuksia koskeva sopimus, jotta siirtolaisten oikeudet nousisivat esille.
  • Työnantajille on järjestettävä kursseja, jotka tarjoavat perustietoa ja – taitoja maahanmuuttajan palkkaamisessa ja jotka auttavat työnantajia selviytymään yhä monikulttuurisemmilla työmarkkinoilla.
  • Jokaisella maahanmuuttajalla on oltava subjektiivinen oikeus kielikoulutukseen.
  • Ulkomailla hankittu ammatillinen pätevyys on voitava osoittaa näyttökokeilla ja täydennyskoulutuksen mahdollisuuksia on lisättävä.

Lue koko ohjelma:

Jaa sivu:

Löydä ehdokkaasi

Vihreillä on näissä vaaleissa enemmän ehdokkaita kuin koskaan ympäri Suomen. Löydä oma ehdokkaasi!

Tutustu Vihreään lankaan! 26 euroa