Suuntaa Eurooppaan Suuntaa Eurooppaan

Suuntana EU:n vahvistaminen

Vihreiden EU-visiossa eurooppalaista yhteiskunta- ja talousmallia rakennetaan kokonaisuudessaan kestävälle pohjalle. Akuuteista kriiseistä on nyt selvitty, ja EU:ssa on nähtävissä uudenlaista draivia.

Suomen on korkea aika ottaa pää pois pensaasta. EU on murroskohdassa, ja Suomella on mahdollisuus olla todellinen unionia eteenpäin vievä voima. Suomen menestys on sidottu EU:n menestykseen. Meidän on uskallettava antaa EU:lle riittävät välineet ratkoa tämän ajan suurimpia kysymyksiä suomalaisten ja kaikkien eurooppalaisten yhteiseksi parhaaksi.

Suomen EU-puheenjohtajuuskausi alkaa pian eduskunta- ja eurovaalien jälkeen heinäkuussa 2019. Valmistautuminen on aloitettava nyt. Hallituksen on koottava kaikista eduskuntapuolueista koostuva työryhmä sopimaan Suomen tavoitteista. Mukaan tarvitaan myös vahva kansalaisyhteiskunnan panos. Työtä ei voi jättää vain virkakoneiston vastuulle, jos Suomi haluaa vaikuttaa tosissaan EU:n suuntaan.

-Touko Aalto, Vihreiden puheenjohtaja

Vastauksia yhteisiin haasteisiin

Teknologian kehitys, väestön ikääntyminen, työelämän murros ja ilmastonmuutos vaativat uusia yhteisiä ratkaisuja. EU:n talouspolitiikka ei kykene vastaamaan perustavanlaatuisiin ongelmiin, eikä euroalue ole valuutta-alueena täydellinen.

EU:lle on annettava kunnon välineet ongelmien ratkaisuun. Tarvitaan enemmän yhteisiä päätöksiä. Yhteinen päätöksenteko tuo kaikille paremman unionin. Keskinäinen solidaarisuus pitää sitoa keskinäiseen vastuuseen.

Koulutus on paras keino varautua tulevaan

Talouskriisi on iskenyt erityisesti nuoriin, joiden työttömyysaste on edelleen korkea. Koulutus on paras keino taata Euroopan pärjääminen kansainvälisessä kilpailussa ja kehityksessä. Elinikäinen oppiminen ja mahdollisuus uudelleenkouluttautua auttaa mukautumaan muuttuvaan työelämään.

EU:n yhteinen arvopohja rakentuu keskustelun ja keskinäisen ymmärryksen kautta, ja tutkimusten mukaan erilaiset vaihto-ohjelmat lisäävät parhaiten tunnetta eurooppalaisuudesta. Siksi Erasmus-vaihdon pitäisi kuulua tulevaisuudessa jokaisen jatko-opintoihin, myös ammattipuolella.

-Heidi Hautala, MEP, Euroopan parlamentin varapuheenjohtaja

Turvaverkkoja muuttuvaan työelämään

Hyvinvointi on saatava EU:n keskiöön. Tarvitaan EU:n laajuiset perusturvan ja työelämän sääntelyn vähimmäiskriteerit. Sosiaaliturvaa on vietävä samaan suuntaan. Määritellään minimitasot ja tasa-arvoinen kohtelu EU-kansalaisille. Taataan palvelut, jotka auttavat takaisin työelämään. Komission on aloitettava kattava selvitys EU:n laajuisesta perustulosta.

Verot paratiiseista hyvinvointivaltion rakentamiseen

Suomella on nyt tilaisuus viedä tärkeitä asioita eteenpäin. Tällaisia ovat esimerkiksi yritysvastuu sekä verovälttelyn estäminen, jota hallitus on pikemmin estänyt kuin edistänyt. Verot on saatava paratiiseista hyvinvoinnin rakentamiseen ja monikansallisten suuryritysten on julkisesti raportoitava, minne ne maksavat veronsa.

-Heidi Hautala

Parempaa ilmastopolitiikkaa ja kiertotaloutta

Luodaan vihreällä elinkeinopolitiikalla uusia työpaikkoja. Tarvitaan lisää investointeja vähäpäästöisiin, puhtaisiin ratkaisuihin. EU-alueen kattavalla rahoitusmarkkinaverolla voitaisiin kerätä varoja ilmastorahoitukseen. Vahva EU on Suomen vientiteollisuuden etu. Ilmastonmuutoksen torjunta on parasta bisnestä. Panostetaan tulevaisuuden ratkaisuihin: cleantechiin ja korkean jalostusasteen tuotteisiin.

Vastuullisia yrityksiä, kestäviä työpaikkoja

Tähän mennessä on keskitytty parantamaan yritysvastuuta sektoreittain. Kauppa on tärkeää, muttei hinnalla millä hyvänsä. Myös työoloja, veronmaksua ja ympäristöä koskevista vaatimuksista on saatava sitovat. EU-tasolla tarvitaan uutta ajattelua: trade for all eli kauppa tukemaan kestävää kehitystä. Kauppapolitiikalla voidaan edistää esimerkiksi reiluja työoloja kehitysmaissa.

Korjataan talous- ja rahaliittoon liittyvät ongelmat

  1. Kilpailukykyerot pienemiksi: Toisten ylijäämä vahvistaa toisten alijäämää ja voimistaa heikompien talouksien kriisiytymistä. Tarvitaan kunnianhimoinen vihreä investointiohjelma, jolla tuetaan ja uudistetaan erityisesti heikompien maiden talouksia.
  2. Tasoitusta suhdannekuoppiin: Työkaluna suurempi ja suhdanneherkempi budjetti sekä vahvempi finanssipolitiikan koordinaatio tai päätöksenteon osittainen siirtäminen EU:lle. Hyvänä automaattisena suhdannetasaajana toimisi keskinäinen työttömyysvakuutusjärjestelmä. Osa korvauksista maksettaisiin yhteisestä vakuutuksesta, kun työttömyys kasvaa jossain maassa muuta euroaluetta nopeammin.
  3. Verokilpailu ja aggressiivinen verosuunnittelu kuriin: EU puuttuu heikosti jäsenmaiden väliseen aggressiiviseen verokilpailuun. Tarvitaan yhteinen minimitaso yritysverotuksessa ja yhteinen tapa laskea yritysverot. Verotuksesta on voitava päättää määräenemmistöpäätöksillä.
  4. Velkaantuminen hallintaan: Yhteisvastuun muodoista tarvitaan rakentavaa keskustelua. Se on ratkaisu euroalueen perimmäisiin ongelmiin. Yhteisvastuullisen rahoituksen ehdoksi pitää asettaa paitsi sovittu taloudenpito, myös hyvä hallinto, sitoutuminen korruption vastaisiin toimiin ja perusoikeuksien noudattamiseen. Rajatun yhteisvastuun lisäämisessä on suosittava mallia, jossa myös markkinakannustin jää voimaan.

Aktiivista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa

Suomen on otettava aktiivinen rooli EU:n ulko- ja turvallisuuspolitiikan kehittämisessä.

Aito hyvinvointi perustuu ihmisten tasa-arvolle ja luonnonvarojen käytön kestävyydelle. Tasa-arvoinen yhteiskunta, reilu tulonjako ja ympäristö- ja ilmastokatastrofien hillitseminen on myös keskeistä turvallisuuspolitiikkaa.

- Pekka Haavisto, presidenttiehdokas

Turvallisuusyhteistyötä syventämällä voidaan nostaa puolustuskykyä ja tehostaa resurssien käyttöä. EU voi tehdä yhdessä paljon enemmän, kuin mitä olemme tähän saakka tehneet. Yhteistyön tiivistäminen esimerkiksi koulutuksessa ja kalustohankinnoissa tehostaa myös puolustusresurssien strategista kohdentamista.

Rauhaa taloudellisen yhteistyön kautta

EU on arvoyhteisö, jonka on pidettävä ääntä, kun jossain EU-maassa loukataan kansalaisten perusoikeuksia.

 

Suuntaa Eurooppaan -tiedote 

Jaa sivu: