Perusturvaa ja työnteon kannattavuutta parantava sosiaaliturvan ja verotuksen uudistus

Hyväksytty puoluevaltuuskunnan kokouksessa 4.2.2007

Perustuslaki 18§ 2 mom:

"Julkisen vallan on edistettävä työllisyyttä ja pyrittävä turvaamaan jokaiselle oikeus työhön.--"

Perustuslaki 19§ 1 mom:

"Jokaisella, joka ei kykene hankkimaan ihmisarvoisen elämän edellyttämää turvaa, on oikeus välttämättömään toimeentuloon ja huolenpitoon."
Jaa sivu: