Vihreän liiton periaateohjelma Tehtävänä reilu muutos hyväksyttiin puoluekokouksessa 28.5.2006. Seuraavan kerran periaateohjelma hyväksytään vuoden 2012 puoluekokouksessa.

Ohjelma saatavilla myös pdf- tai doc-tiedostona sekä yhtenä www-sivuna.

Vihreät arvot

1. Vastuu tulevaisuudesta

Tuleville sukupolville jätettävän maailman tulee olla paremmassa kunnossa kuin nykyisen.

2. Globaali vastuu ja rauha

Solidaarisuuden on ylitettävä valtioiden rajat, ja konfliktit on ratkaistava jo ennalta.

3. Luonnolla on itseisarvo

Ympäristön ja luonnonvarojen kulutuksen tulee perustua oikeudenmukaisuuteen luontoa ja tulevia sukupolvia kohtaan. Eläimiä tulee kohdella eettisesti.

4. Sosiaalinen oikeudenmukaisuus

Valtion ja kuntien on turvattava kaikille ihmisarvoinen elämä ja hyvät peruspalvelut.

5. Vihreä feminismi

Sukupuoli on lattia, jolta ponnistaa, ei katto, johon törmää. Yhteiskunnan rakenteiden tulee tukea erilaisia ihmisiä, ei syrjiä.

6. Monikulttuurisuus

Hyvässä yhteiskunnassa jokainen voi valita vapaasti maailmankatsomuksensa. Eri kulttuurien edustajien tulee kohdella toisiaan arvostavasti, yhteisten sääntöjen mukaan.

7. Hyvä elämä

Politiikan tavoitteena tulee olla elämänlaadun parantaminen ja hyvä arki.

8. Sivistys

Jokaisella tulee olla oikeus koulutukseen ja sivistykseen.

9. Osallistuva kansalaisuus

Aktiivisen kansalaisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien on oltava jokaisen maassa asuvan ulottuvilla.

Jaa sivu: