Yhdessä rakennamme paremman huomisen

På svenska >

Kuntavaalit käydään 9. huhtikuuta 2017. Kunnissa päätetään isoista ja pienistä tärkeistä asioista.

Näissä kuntavaaleissa päätetään Suomen suunnasta. Vihreät haluaa yhdessä ihmisten kanssa rakentaa kestävää tulevaisuutta. Me valitsemme inhimillisen vaihtoehdon. 

 

Vihreät kuntavaaliehdokkaat

Vihreillä on näissä vaaleissa enemmän ehdokkaita kuin koskaan ympäri Suomen. Löydä oma ehdokkaasi!

Tutustu kuntavaaliohjelmaan >

Tutustu ehdokkaisiin >

Tarkista oma äänestyspaikkasi >

#Bussikiertue >

Muut tulevat tapahtumat >

Vaalijulisteet >

Tue ehdokasta lahjoituksella >


Vihreä bussikiertue on startannut! Kierrämme Suomea 32 päivän ajan, käymme yli 60 kunnassa ja järjestämme yli 80 tapahtumaa. Haluamme tavata mahdollisimman paljon ihmisiä ja vaihtaa ajatuksia.

#Bussikiertue >


Yhdessä rakennamme paremman huomisen

kuntavaalijulisteet

Vihreä kuntavaaliohjelma 2017

Me uskomme, että nyt ei ole hetki antaa periksi hyvinvoinnin lupauksesta - siitä lupauksesta, jonka tämä maa on sukupolvi toisensa jälkeen antanut lapsilleen.

Edessämme on valinta: inhimillisten ja kestävien uudistusten tie vai kovien arvojen ja epäoikeudenmukaisten leikkausten tie.

Maan hallitus leikkaa ihmisten hyvinvoinnista ja lastemme koulutuksesta. Se kääntää selkänsä vastuulle yhteisestä ympäristöstä ja tulevista sukupolvista.

Kunnissa voidaan valita toisin. Kunnilla on Suomessa suuri valta. Kunnissa voimme valita tälle maalle toisen suunnan ja luoda ihmisille toivoa paremmasta huomisesta. Kestävillä uudistuksilla me haluamme puolustaa sitä mikä on arvokasta. Yhdessä me voimme tehdä sen.

Esitämme tässä vaaliohjelmassa 12 vihreää lupausta Suomen kuntiin. Ne ovat uudistusohjelma, jolla suojelemme yhteisen ympäristömme, palautamme koulutuksen taas suomalaisen yhteiskunnan menestystarinaksi, torjumme köyhyyttä ja luomme uutta työtä ja menestystä kaikkialla Suomessa.

" Kunnat päättävät ympäristöstä, jossa elämme.

Kunnat päättävät ympäristöstä, jossa elämme. Vihreät haluavat vaalia lähiluontoa, tehdä liikkumisen helpoksi ja rakentaa viihtyisää elinympäristöä, jossa ihmisten arki sujuu. Yhdessä voimme tehdä kunnissa kaiken tarvittavan ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ja valjastaa puhtaasta energiasta Suomen menestystekijän.

Tulevaisuus on lapsissamme. Siksi vihreille on tärkeää pitää koulutuslupaus siitä, että jokainen lapsi ja nuori saa hyvän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen. Kunnissa voidaan torjua hallituksen leikkaukset kouluista ja päivähoidosta. Yhdessä me voimme puolustaa päivähoidon ja peruskoulujen pieniä ryhmäkokoja sekä parantaa koulutuksen laatua ja tasa-arvoa, jokaiselle lapselle.

Kunnat päättävät palveluista, joilla torjutaan syrjäytymistä ja edistetään tasa-arvoa. Kunnan tulee olla paikka, joissa erilaiset ihmiset voivat asua, elää, oppia ja tehdä työtä - kaikki yhtä arvokkaina, ainutkertaisina ihmisinä. Yhdessä voimme ehkäistä ongelmia ennalta ja pitää kaikista tasavertaisesti huolta.

Kuntien käsissä on keinot tukea uusien työpaikkojen syntyä ja auttaa ihmisiä työttömyydestä kohti työtä. Uutta työtä luodaan parhaiten sijoittamalla uusiin ratkaisuihin: joukkoliikenteeseen, puhtaaseen energiaan, kestävään rakentamiseen ja vaikkapa luomuruokaan. Yhdessä voimme rakentaa kuntiin kestävää ja reilua taloutta ja työtä.

Kuntavaaleissa valitaan, mihin suuntaan haluamme Suomen viedä. Yhdessä voimme rakentaa paremman huomisen ja näyttää, että tämän hienon maan tulevaisuus on valoisa ja inhimillinen. Päätös on sinun!

Käännetään Suomen suunta: 12 vihreää lupausta kuntiin

Lupaamme tehdä parhaamme tehdäksemme seuraavista 12 tavoitteesta totta seuraavalla vaalikaudella.

Rakennetaan lapsillemme maailman paras koulu

1 Palautetaan kaikkien lasten oikeus laadukkaaseen päivähoitoon ja edetään kohti maksutonta varhaiskasvatusta
2 Perutaan koulutusleikkaukset kunnissa ja tehdään kouluista maailman parhaita
3 Huolehditaan koko kansan kulttuurista ja sivistyksestä

Suojellaan yhteinen ympäristömme

4 Ilmastonmuutos pysäytetään kunnissa
5 Tehdään liikkumisesta sujuvaa ja elinympäristöstä viihtyisä
6 Suojellaan korvaamaton luontomme

Torjutaan köyhyyttä ja eriarvoisuutta, tehdään hyvinvointia lähellä ihmistä

7 Sosiaali- ja terveyspalvelut uudistetaan ihmisten ehdoilla ja ongelmat ehkäistään ennalta
8 Kamppaillaan köyhyyttä ja syrjäytymistä vastaan
9 Kunnista tehdään tasa-arvoisia ja syrjinnästä vapaita

Luodaan työtä ja turvaa koko Suomeen

10 Luodaan työpaikkoja ja elinvoimaa kuntiin koko maassa
11 Nostetaan ihmisiä työttömyydestä työhön
12 Tehdään kotouttaminen hyvin ja otetaan uudet suomalaiset mukaan
 

Tutustu kuntavaaliohjelmaan >


Tutustu ehdokkaisiin >

#Bussikiertue >

Tulevat tapahtumat >

Vaalijulisteet >

Tue ehdokasta lahjoituksella >