Vihreän yhdistyksen ABC

Etsitkö vihreiden yhdistysten yhteystietoja?

Sisältö:

1. Yleisiä yhdistysohjeita
2. Vihreä organisaatio
3. Yhdistyksen perustaminen
4. Jäsenasiat vihreässä yhdistyksessä
5. Puolueen viestintä
6. Extranet ja muut apuvälineet
7. Rahoitus ja varainhankinta
8. Puoluetoimiston yhteystiedot ja työnjako
9. Yhdistyksen tiedot muuttuneet?
10. Yhdistyksen purkaminen

1. Yleisiä yhdistysohjeita

Vihreille yhdistyksille hyödyllistä tietoa ja materiaalia on koottu osoitteeseen: https://tiedostot.vihreat.fi/data/public/yhdistystieto. Ensimmäisenä suositellaan lukemaan vuosiopas Vihreä yhdistys, joka myös löytyy edellisestä osoitteesta. Vuoden 2017 opas löytyy myös tästä linkistä.

Perustietoa yhdistystoiminnasta saat esimerkiksi Patentti- ja rekisterihallituksen yhdistysrekisterin sivulta, selkokieliseltä yhdistystietosivulta, osoitteesta yhdistystieto.fi tai kattavista Yhdistystoiminnan avaimista KSL:n sivuilta.

Vihreä sivistys- ja opintokeskus Visio on julkaissut Yhdistystoimijan oppaan, jonka lukemalla pääsee yhdistystoiminnassa pitkälle! Opas on hyvä olla käsillä kokeneemmallakin yhdistysaktiivilla. Yhdistystoimijan opas (19 euroa) on päivitetty versio Vihreän yhdistystoimijan oppaasta, joka on aikanaan annettu kaikille vihreille yhdistyksille puoluetoimistolta. Jos oma kirja on hukassa, sen voi saada lainaksi piiriltä, liitolta tai puoluetoimistolta. Uutta opasta voi ostaa Vision sivuilta, joilta löytyy myös tietoa, materiaaleja ja kursseja yhdistystoimijoille. Yhdistystoiminnasta perustietoa kaipaavat voivat tutustua myös Yhdistyslakiin.

Voit myös missä tahansa yhdistysasiassa kääntyä piirisi tai liittosi työntekijöihin tai puolueen hallinto- tai järjestöpäällikön puoleen. Puoluetoimisto auttaa aina yhdistyksiä osoitteessa yhdistysasiat@vihreat.fi ja jäsenasioissa osoitteessa jasenasiat@vihreat.fi.

Yhdistyksen muistilista

1. Yhdistyksen säännöt

Oman yhdistyksen säännöt ovat yhdistystoiminnan tärkein apuväline. Säännöistä löytyvät mm. yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot. Sääntöjä kannattaa vilkuilla tasaisin väliajoin ja ne tulee antaa ensimmäisenä perehdytysmateriaalina uusille hallituslaisille. Vain säännöissä lukevat asiat yhdistyksen on välttämätöntä tehdä, lain näkökulmasta.

2. Toimintasuunnitelma ja budjetti

Säännöissä määriteltyjen asioiden tekemisen jälkeen yhdistyksen tulee tehdä asioita, jotka lukevat toimintasuunnitelmassa, budjetissa pysyen. Toimintasuunnitelma on jäsenten ohjeistus hallitukselle siitä, mitä yhdistykseltä halutaan. Toimintasuunnitelma ja budjetti kannattaa tarkistaa vähintään kolme kertaa vuodessa: vuoden alussa toimintaa suunniteltaessa, vuoden puolivälissä puoliväliarviointina ja vuoden lopussa lopullisena toiminnan arviointina (jonka pohjalta tehdään toimintakertomus ja tilinpäätös). Uuden toimintasuunnitelman ja budjetin kirjoittaminen kannattaa aloittaa vapaasti jäsenien kanssa ideoiden, ei vanhaa kopioiden.

3. Pöytäkirjat

Pöytäkirjoissa on tärkeintä kirjata kaikki talouspäätökset (mieluiten etu- ja jälkikäteen, vähintään jompi kumpi) ja jäsenten hyväksymiset ja erottamiset. Hyvät ja kattavat pöytäkirjat ja hyvä arkistointi, sekä paperinen että sähköinen, ovat erittäin hyödyllisiä tulevassa toiminnassa. Hyviä sähköisiä arkistointivaihtoehtoja ovat esimerkiksi Dropbox tai Google drive. Lisätietoja ja apua voit kysyä piirisi tai liittosi työntekijöiltä tai puolueen hallinto- tai järjestöpäälliköltä.

Muista kuitenkin, että kokouksia ei kannata järjestää turhan päiten, ainoastaan tarpeeseen! Ideoinnit ja keskustelut on hyvä hoitaa muissa tapaamisissa, vähintään ennen tai jälkeen kokouksen, jossa käsitellään viralliset asiat.

4. Jäsenasiat

Jäsenet ovat yhdistys. Jäsenet tulee hyväksyä ja erottaa hallituksen kokouksessa. Lisätietoa jäsenmaksuista ja muusta alempana. Yhdistyksen olemassa olevat jäsenet on muistettava ja heille on kerrottava, mitä yhdistyksessä tapahtuu. Jäsenille tulee antaa aitoja mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua toimintaan. Jäsenille voi viestiä esimerkiksi sähköpostilistalla (tilaa oma @vihreat.fi -lista hallintopäälliköltä), tapaamisissa ja tapahtumissa, puheluilla ja tekstiviesteillä ja Facebook-sivulla ja -ryhmässä. Facebook-sivu on julkinen viestintäkanava, Facebook-ryhmä puolestaan hyvä keskusteluväylä jäsenille. Kysy lisätietoja ja apua Facebook-viestintään piirisi tai liittosi työntekijöiltä.

5. Mukavaa ja helppoa toimintaa yhdessä!

Kun perusasiat ovat kunnossa, ideoita toimintaan löytyy jokaiselta ja joka puolelta. Yhdistyksessä voi keksiä rajattomasti tekemistä, myös yksin ilman rahaa, jos innostusta löytyy. Keskittykää kuitenkin olennaiseen ja mukavaan toimintaan ja kertokaa siitä muille. Se on helpointa jäsenhankintaa! Kannattaa miettiä myös, miksi ollaan olemassa, miten vaikutetaan ja tehdään politiikkaa.

 

2. Vihreä organisaatio

Vihreällä liitolla on yli 200 jäsenyhdistystä. Näistä 12 kpl on alueellisia piirijärjestöjä, joista kukin kattaa yhden vaalipiirin. Piirijärjestöjen jäseniä ovat paikallisyhdistykset. Paikallisyhdistys on paikallinen vihreä järjestö, joka toimii yleensä yhden tai useamman kunnan alueella. Tällaiset perusyhdistykset ovat oman kuntansa vihreitä kunnallisjärjestöjä. Suurissa kaupungeissa perusyhdistyksen toimialue saattaa olla yksittäinen kaupunginosa tai -alue. Tällaisia perusyhdistyksiä kutsutaan kunnanosayhdistyksiksi.

Piirijärjestöjen ja perusyhdistysten lisäksi Vihreällä liitolla on valtakunnallisia henkilöjäsenyhdistyksiä, joiden toimialueena on koko maa, esimerkiksi Vihreiden vammaisjärjestö Vihreät Vaivaiset ry ja suomenruotsalaisten vihreiden yhdistys Finlands Svenska Gröna rf. Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto (ViNO) ja Vihreät Naiset ovat liittomuotoisia valtakunnallisia järjestöjä, eli liittojärjestöjä, jotka muodostuvat valtakunnallisesta kattojärjestöstä ja omista paikallisyhdistyksistä - toisin sanoen paikallisista vihreiden nuorten ja opiskelijoiden tai vihreiden naisten yhdistyksistä.

Yhdessä nämä kaikki järjestöt muodostavat Vihreän liiton valtakunnallisen organisaation.

Puolueen organisaatiokaavio

 

3. Uuden vihreän yhdistyksen perustaminen

Puuttuuko omalta paikkakunnaltasi vihreä paikallisjärjestö? Harkitsetko uuden vihreän yhdistyksen perustamista?

Tutustu vihreän yhdistyksen perustajan oppaaseen.

Jos yhdistyksen perustaminen tuntuu liian isolta askeleelta, voit järjestää vihreää toimintaa paikkakunnallasi myös ilman yhdistystä! Ota yhteyttä osoitteeseen yhdistysasiat@vihreat.fi tai puoluetoimiston hallintopäällikköön ja kysy lisää.

Jos haluaisit perustaa vihreää toimintaa tai keskustelua jonkin aiheen pohjalle, yksi helppo tapa on perustaa Facebook-ryhmä, jonne koota aiheesta kiinnostuneita. Tällä hetkellä on olemassa ryhmiä mm. taloudesta, retkeilystä ja sukupuoli- ja seksuaalivähemmistökysymyksistä kiinnostuneille sekä opettajille, sosiologeille ja juristeille. Ryhmääsi voit mainostaa esimerkiksi Vihreiden Facebook-ryhmässä, lisää se myös linkin listaan.

 

4. Jäsenasiat vihreässä yhdistyksessä

Ajankohtaisin tieto jäsenasioiden hoidosta löytyy vuosittaisesta Vihreä yhdistys -oppaasta (vuoden 2016 opas). Se ja muuta tietoa ja apua mm. jäsenasioihin löytyy osoitteesta: https://tiedostot.vihreat.fi/data/public/yhdistystieto.

Myös sivulla Vihreän yhdistyksen jäsenasiat ja jäsenraportti esitellään jäseneksi liittyminen, jäsenmaksut ja niiden yhdistysosuudet, jäsenmaksuraportin sarakkeet, yhdistykseltä edellytetyt toimet jäsenmaksuraportin tullessa ja muuta tärkeää jäsenasioista.

 

5. Puolueen viestintä

Seuraa Vihreitä verkossa esimerkiksi Facebookin, Twitterin tai Youtuben kautta.

Kun yhdistys ilmoittaa uudet tai muuttuneet tietonsa puolueelle lomakkeella, yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja (sekä viestintävastaava, jos on) liitetään Vyyhti-sähköpostilistalle. Lista on yksisuuntainen ja sillä tiedotetaan vihreille yhdistyksille tärkeistä asioista puoluetoimistolta. Listalla ei voi käydä keskustelua. Listan viestejä ei saa välittää tai lainata suoraan eteenpäin, ellei siihen erikseen kehoteta. Listalle lähetetään ajankohtaisia muistutuksia ja yleisiä järjestötoiminnan ohjeita.

Puolueen sähköpostilistoista vastaa hallintopäällikkö. Hallintopäällikköä voi pyytää luomaan vihreat.fi -loppuisia osoitteita ja sähköpostilistoja, tai pyytää oman vanhan listan salasanoja tai käyttöohjeita, jos ne ovat unohtuneet. Muita kuin vihreat.fi -loppuisia sähköpostilistoja voi yhdistykselle luoda esimerkiksi Googlen kautta ilmaiseksi.

Keskustelua yhdistystoimijoiden kesken voi käydä Vyyhti-ryhmässä Facebookissa. Ryhmässä voi kysyä ja jakaa kokemuksia ja käytäntöjä. Ryhmään voivat liittyä (liittymispyyntö linkistä) kaikki puolueelle ilmoitetut vihreiden yhdistysten hallitusten jäsenet. Ryhmästä vastaa hallintopäällikkö. Lisää tietoa vihreistä Facebook-ryhmistä löytyy vihreiden avoimen keskusteluryhmän tiedostosta.

Kannattaa myös tilata Vihreän sivistys- ja opintokeskus Vision uutiskirjeet, joissa on vihreille yhdistyksille hyödyllistä tietoa kursseista, julkaisuista ja ajankohtaisista asioista.

Piireillä ja liitoilla on myös omia sähköpostilistoja yhdistyksille, yhdistysten puheenjohtajille ja jäsenille, joista lisätietoa piireistä ja liitoista (työntekijät hallinnoivat listoja).

 

6. Extranet ja muut apuvälineet

Puolueen Extranettiä uudistetaan. Yhdistystoimijoille on käytössä tietopankki osoitteessa https://tiedostot.vihreat.fi/data/public/yhdistystieto. Jos haluat lisätä tietopankkiin tietoa, esimerkiksi yhdistyksesi esimerkkejä tapahtumista tai mainoksista, ota yhteyttä puolueen järjestöpäällikköön. Kun Extranet-uudistus etenee, tiedotetaan siitä yhdistyksille Vyyhti-listan kautta, joten varmistathan, että yhdistyksesi yhteystiedot ovat ajantasalla täyttämällä tämä lomake: http://www.vihreat.fi/yhdistykset/muutoslomake.


Puolueen kuvapankki löytyy osoitteesta: https://tiedostot.vihreat.fi/data/public/mediapankki (tai puolueen nettisivun vasemmasta ylälaidasta).

 

7. Rahoitus ja varainhankinta

Perusyhdistys saa 40 prosenttia sille maksetuista jäsenmaksuista. Jäsenmaksut ovat tärkeä rahoituskanava yhdistyksille, joten yhdistyksen kannattaa muistuttaa vanhoja jäseniä jäsenmaksusta esimerkiksi soittamalla jäsenille. Puolue muistuttaa jäsenmaksujen maksamisesta edellisen vuoden jäsenmaksun maksaneille vuoden alun laskun jälkeen ja alkusyksystä kirjeitse sekä kuukausittain sähköpostiviestillä. Jäsenmaksu jakautuu perusyhdistyksessä: 50 % puolue, 10 % piiri, 40 % yhdistys. Jakautuminen liittoon kuuluvassa tai valtakunnallisessa henkilöjäsenyhdistyksessä: 50 % yhdistys, 50 % puolue. Jäsenmaksu ja jakaumat päätetään vuosittain puoluekokouksessa. Puolue tilittää jäsenmaksut muutaman kerran vuodessa yhdistyksille. Lisätietoa tilityksistä talouspäälliköltä.

Vihreä opintokeskus ViSiO myöntää tukia koulutuksiin ja koulutustyyppisiin tapahtumiin, kuten asiantuntijoiden vetämiin keskusteluihin, tutustumisvierailuihin, työryhmätoimintaan ja opintopiireihin.

Yhdistys voi itse kerätä rahaa toimintaansa puolueen rahankeräysluvan alla. Jokaisella yhdistyksellä on oma lahjoituslinkkinsä (valtakunnalliset löytyvät valitettavasti vielä hetken Helsingin alta), joka kannattaa laittaa netti- ja Facebook-sivuille ja jota kannattaa mainostaa tasaisin väliajoin. Erityisen tehokasta lahjoitusten keräämistä on pyytää rahaa tiettyyn tarkoitukseen, esimerkiksi "Auta vihreitä näkymään paikallismessuilla! Messujen osallistumismaksu on 50 euroa. Jos 5 jäsentä lahjoittaa 10 euroa, saamme paikan messuilta ja lisäämme vihreää näkyvyyttä täällä!".

Puolue myöntää yhdistyksille tukea sääntömuutoksen kustannuksiin, jos yhdistys siirtyy käyttämään puolueen ennakkohyväksyttyjä mallisääntöjä.

Liitoilla ja piireillä voi olla haettavaa projektirahoitusta tai toiminta-avustusta. Kysy lisätietoa suoraan piiristä tai liitosta. Piirit ja liitot saavat tukea puolueelta, vuodesta 2014 lähtien myös valtakunnalliset henkilöjäsenyhdistykset (osa projektirahoituksena). Lisätietoa järjestöpäälliköltä.

 

8. Puoluetoimiston yhteystiedot ja työnjako

Järjestöasioita voit hoitaa puolueen kanssa ottamalla suoraan yhteyttä puoluetoimiston työntekijään, jonka vastuulla asia on tai käyttää yleisosoitetta yhdistysasiat@vihreat.fi.

Järjestöpäällikkö vastaa yhteydenpidosta piiri- ja liittojärjestöihin sekä valtakunnallisiin henkilöjäsenyhdistyksiin. Järjestöpäällikön vastuulla on yleinen järjestökentän kehitys sekä yhdistys- ja muu koulutus. Järjestöpäällikkö ohjaa viestit tarvittaessa eteenpäin.

Hallintopäällikkö vastaa yleisestä yhdistysneuvonnasta (yhdistysten perustaminen, jäsenhakamukset, sääntömuutokset ja muut sääntöasiat, purkautumiset, lausunnot ja kiirehtimispyynnöt PRH:lle), sähköpostilistoista sekä muun muassa puoluekokouksesta.

Toimistopäällikkö vastaa jäsen(maksu)asioista pääasiassa. Jäsenasioita voi hoitaa myös osoitteen jasenasiat@vihreat.fi -kautta. Lisätietoa myös sivulla www.vihreat.fi/jasenpalvelut.

Myös piirien, kaupunkiyhdistysten ja liittojen työntekijät vastaavat mielellään yhdistysasioita koskeviin kysymyksiin ja voivat kouluttaa yhdistysasioissa.

 

9. Yhdistyksen tiedot muuttuneet?

Ovatko yhdistyksesi vastuuhenkilöt, osoitteet tai muut yhteystiedot vaihtuneet?

Muista ilmoittaa muutokset Vihreän liiton toimistolle oheisella muutosilmoituslomakkeella!

Sääntö- ja nimenkirjoittajien muutokset on ilmoitettava myös Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisteriin. Tarkista, ovatko yhdistyksesi tiedot ajantasalla PRH:n hakukoneella, josta näkee yhdistyksen tuoreimman ilmoituksen ajankohdan. Tarkempia tietoja voi hakea puolueen hallintopäällikkö.

 

10. Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistyksen toiminta on lakannut tai sen toiminta esimerkiksi siirretään toiseen yhdistykseen, saattaa yhdistyksen purkaminen tulla ajankohtaiseksi.

1. Ilmoita yhdistyksen purkamisaikeista osoitteeseen yhdistysasiat@vihreat.fi.

2. Lue yhdistyksen säännöistä purkautumista koskevat kohdat (päätöksen kannatusvaatimus, varojen siirtäminen).

3. Purkautumisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa (kevät- tai syyskokous tai yhdistyksen ylimääräinen kokous) ja siitä on oltava maininta kokouskutsussa. Kokouskutsun lähettämisen ohjeet ja säännökset löytyvät myös säännöistä.

4. Yhdistyksen hallituksen on laadittava loppuselvitys, joka hyväksytään kokouksessa, jossa purkautumisesta päätetään. Loppuselvitys on tilinpäätöksen kaltainen ja/tai sanallinen selvitys, josta käy ilmi, ettei yhdistyksellä ole velkoja (tai velkojien saatavat on suoritettu) ja yhdistyksen jäljelle jääneet varat (ja omaisuus) on asianmukaisesti siirretty yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla. Jos loppuselvitystä ei hyväksytä tai yhdistyksellä on purkautumispäätöstä tehtäessä maksamattomia velkoja, on aloitettava erilliset selvitystoimet, joiden tarkoituksena on yhdistyksen taloudellisten asioiden selvittely ennen kuin yhdistys merkitään yhdistysrekisteriin lakanneeksi. Lisätietoa selvitystoimista voit kysyä järjestöpäälliköltä.

5. Purkautumispäätöstä tulee kannattaa vähintään 3/4 kokouksen äänestyksessä annetuista äänistä, ellei yhdistyksen säännöissä ole määrätty muuta (mallisäännöissä 3/4, muissa säännöissä saattaa olla esim. kahden yhdistyksen kokouksen päätöksellä)

6. Loppuselvityksen hyväksymisen tai selvitystoimien päättymisen jälkeen tulee ilmoitus purkautumisesta tehdä yhdistysrekisteriin. Yhdistys katsotaan lakanneeksi, kun merkintä on ilmoituksen perusteella tehty yhdistysrekisteriin.
 

Jaa sivu: