Vihreän yhdistyksen ABC

Etsitkö vihreiden yhdistysten yhteystietoja?

Muistathan päivittää yhdistyksesi yhteystiedot puolueelle!

Sisältö:

1. Yleisiä yhdistysohjeita
2. Vihreä organisaatio
3. Yhdistyksen perustaminen
4. Jäsenasiat vihreässä yhdistyksessä
5. Puolueen viestintä
6. Rahoitus ja varainhankinta
7. Puoluetoimiston yhteystiedot ja työnjako
8. Yhdistyksen tiedot muuttuneet?
9. Yhdistyksen purkaminen

1. Yleisiä yhdistysohjeita

Vihreä yhdistys 2017 -oppaasta löydät ajankohtaista tietoa. Se kannattaa lukea ensin, jakaa oman yhdistyksen hallitukselle, ja tallentaa tai tulostaa itselle helposti käytettäväksi. Seuraavan vuoden opas julkaistaan joulukuussa.

Vihreille yhdistyksille hyödyllistä materiaalia, kuten esimerkkejä ympäri Suomea on koottu Vihreä yhdistystieto -kansioon. Kannattaa tutustua myös puolueen nettisivuihin ja puolueen strategiaan.

Vihreä sivistys- ja opintokeskus Visio on julkaissut Yhdistystoimijan oppaan, jonka lukemalla pääsee yhdistystoiminnassa pitkälle! Opas on hyvä olla käsillä kokeneemmallakin yhdistysaktiivilla. Yhdistystoimijan opas (19 euroa) on päivitetty versio Vihreän yhdistystoimijan oppaasta, joka on aikanaan annettu kaikille vihreille yhdistyksille puoluetoimistolta. Jos oma kirja on hukassa, sen voi saada lainaksi piiriltä, liitolta tai puoluetoimistolta.

Perustietoa yhdistystoiminnasta löydät myös netistä, esimerkiksi oppaasta Yhdistystoiminnan avaimet. Yhdistystoiminnasta perustietoa kaipaavat voivat tutustua myös Yhdistyslakiin.

Vision sivuilta löytyy myös tietoa, materiaaleja ja kursseja yhdistystoimijoille esimerkiksi vapaaehtoistjohtamisesta tai vihreästä politiikasta. Vision avulla voit saada koulutusta myös omalle yhdistyksellesi tai alueellesi.

Voit myös missä tahansa yhdistysasiassa kääntyä piirisi tai liittosi työntekijöihin. Puoluetoimisto auttaa yhdistyksiä osoitteessa yhdistysasiat@vihreat.fi ja jäsenasioissa osoitteessa jasenasiat@vihreat.fi. Voit myös liittyä Vihreiden yhdistysten keskustelukanava Vyyhti-ryhmään Facebookissa kyselemään ja keskustelemaan!

Yhdistyksen muistilista

1. Yhdistyksen säännöt

Oman yhdistyksen säännöt ovat yhdistystoiminnan tärkein apuväline. Säännöistä löytyvät mm. yhdistyksen tarkoitus ja hallituksen ja puoluekokousedustajien valinta. Sääntöjä kannattaa vilkuilla tasaisin väliajoin ja ne tulee antaa ensimmäisenä perehdytysmateriaalina uusille hallituslaisille. Vain säännöissä lukevat asiat yhdistyksen on pakko tehdä, lain näkökulmasta.

2. Toimintasuunnitelma ja budjetti

Yhdistys tekee, mitä toimintasuunnitelmassa lukee, pysyen budjetissa. Toimintasuunnitelma on jäsenten ohjeistus hallitukselle siitä, mitä yhdistykseltä halutaan. Toimintasuunnitelma ja budjetti kannattaa tarkistaa vähintään kolme kertaa vuodessa: vuoden alussa toimintaa suunniteltaessa, vuoden puolivälissä väliarviointina ja vuoden lopussa lopullisena toiminnan arviointina (jonka pohjalta tehdään toimintakertomus ja tilinpäätös). Uuden toimintasuunnitelman ja budjetin kirjoittaminen kannattaa aloittaa vapaasti jäsenien kanssa ideoiden, ei vanhaa kopioiden.

3. Kokoukset ja pöytäkirjat

Pitäkää kokouksia, kun siihen on tarve. Tärkeintä on päättää yhteisestä rahankäytöstä kokouksissa. Kokoukset kannattaa valmistella ja hoitaa tehokkaasti ja käyttää enemmän aikaa ideoimiseen ja keskusteluihin rennommassa ympäristössä. Kaikkea ei todellakaan tarvitse päättää kokouksessa.

Pöytäkirjoissa on tärkeintä kirjata kaikki talouspäätökset (mieluiten etu- ja jälkikäteen, vähintään jompi kumpi) ja jäsenten hyväksymiset ja erottamiset. Hyvät ja kattavat pöytäkirjat ja hyvä arkistointi, sekä paperinen että sähköinen, ovat erittäin hyödyllisiä tulevassa toiminnassa. Hyviä sähköisiä arkistointivaihtoehtoja ovat esimerkiksi Dropbox tai Google drive. Lisätietoja ja apua voit kysyä piirisi tai liittosi työntekijöiltä tai osoitteesta yhdistysasiat@vihreat.fi.

Esityslistan ja pöytäkirjan pohjat sekä hallituksen kokoukseen sekä kevät- ja syyskokouksiin löydät myös Vihreä yhdistystieto -kansiosta kohdasta Yhdistyshallinto ja hallituksen toiminta.

4. Jäsenasiat

Jäsenet ovat yhdistys. Jäsenet tulee hyväksyä ja erottaa hallituksen kokouksessa. Lisätietoa jäsenasioiden hoidosta, jäsenmaksuista ja jäsenrekisteristä löydät Vihreä yhdistys 2017 -oppaasta. Yhdistyksen olemassa olevat jäsenet on muistettava ja heille on kerrottava, mitä yhdistyksessä tapahtuu. Jäsenille tulee antaa aitoja mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua toimintaan. Jäsenille voi viestiä esimerkiksi sähköpostilistalla (tilaa oma @vihreat.fi -lista hallintopäälliköltä), tapaamisissa ja tapahtumissa, puheluilla ja tekstiviesteillä ja Facebook-sivulla ja -ryhmässä, tai muualla somessa. Facebook-sivu on julkinen viestintäkanava, Facebook-ryhmä puolestaan hyvä keskusteluväylä jäsenille. Kysy lisätietoja ja apua Facebook-viestintään piirisi tai liittosi työntekijöiltä.

5. Yhdistystoiminta on yhdessä tekemistä!

Kun perusasiat ovat kunnossa, ideoita toimintaan löytyy jokaiselta ja joka puolelta. Yhdistyshallinnon tarkoitus on antaa mahdollisuuksia ja oikeudenmukaisia puitteita yhteiselle tekemiselle. Innostus ja ilo tehdä yhdessä riittävät! Keskittykää mukavaan toimintaan ja kertokaa siitä muille. Se on helpointa jäsenhankintaa! Kannattaa miettiä myös, miksi ollaan olemassa, miten vaikutetaan ja tehdään politiikkaa, esimerkiksi puolueen strategian avulla. Pitäkää hauskaa!

 

2. Vihreä organisaatio

Vihreiden jäsenet kuuluvat puolueeseen jonkun vihreän yhdistyksen kautta. Vihreisiin kuuluu noin 200 jäsenyhdistystä. Kaikkiin yhdistyksiin liitytään puolueen liittymissivun kautta.

Jokaisessa vaalipiirissä toimii piirijärjestö (Ahvenanmaata lukuunottamatta), johon alueen vihreät yhdistykset kuuluvat. Vaalipiireissä voi olla monenlaisia vihreitä yhdistyksiä: yhdessä tai useammassa kunnassa toimivia kunnallisjärjestöjä, niihin kuuluvia kaupunginosayhdistyksiä, vihreiden nuorten ja naisten paikallisia yhdistyksiä tai muita vihreitä yhdistyksiä. Helpoiten saat oman piirisi yhdistystilanteen selville piirijärjestösi nettisivulta. Pääsääntöisesti piirijärjestöt vastaavat eduskuntavaaleista ja maakuntavaaleista alueellaan, ja kunnallisjärjestöt kuntavaaleista. Piirijärjestöt koordinoivat myös muuta puolueen toimintaa ja vaaleja alueellaan, sekä tuovat oman alueensa viestiä puolueen johtoon. Kaikissa kysymyksissä voi olla yhteydessä oman piirinsä työntekijään tai puheenjohtajaan.

Vihreillä on myös valtakunnallisia yhdistyksiä, joiden toimialueena on koko maa. Puolueella on kaksi valtakunnallista liittojärjestöä, Vihreät nuoret ja Vihreät naiset, joihin jäsen voi kuulua suoraan tai kuulumalla niiden paikallisiin yhdistyksiin, kuten Helsingin vihreisiin nuoriin tai Lapin vihreisiin naisiin. Muita valtakunnallisesti toimivia yhdistyksiä ovat esimerkiksi Tieteen ja teknologian vihreät Viite, Maaseutu- ja erävihreät, vammaisjärjestö Vihreät vaivaiset, Finlands Svenska Gröna, Vihreät yrittäjät ja Vihreät vegaanit.

Yhdessä nämä kaikki järjestöt muodostavat Vihreän liiton valtakunnallisen organisaation. Järjestörakennetta yksinkertaistetusti kuvaavassa alla olevassa kaaviossa ylhäällä ovat Vihreiden jäsenet, jotka kuuluvat yhdistyksiin (vihreä nuolet). Yhdistykset voivat kuulua muihin yhdistyksiin (ruskeat nuolet). Kaikki yhdistykset ja siis jäsenet kuuluvat puolueeseen Vihreä liitto r.p.

Vihreät järjestörakenne

 

3. Uuden vihreän yhdistyksen perustaminen

Puuttuuko omalta paikkakunnaltasi vihreä paikallisjärjestö? Harkitsetko uuden vihreän yhdistyksen perustamista? 

Ota yhteyttä piirisi tai liittosi työntekijään, osoitteeseen yhdistysasiat@vihreat.fi tai puoluetoimiston hallintopäällikköön ja kysy lisää. Jos yhdistyksen perustaminen tuntuu liian isolta askeleelta, voit järjestää vihreää toimintaa paikkakunnallasi myös ilman yhdistystä.

Jos haluaisit perustaa vihreää toimintaa tai keskustelua jonkin aiheen pohjalle, yksi helppo tapa on perustaa Facebook-ryhmä, jonne koota aiheesta kiinnostuneita. Vapaamuotoisia vihreitä ryhmiä, joissa voi keskustella ja ideoida toimintaa, ovat esimerkiksi Facebookin haulla löytyvät Talousvihreät, Vihreä yrittäjyys, Vihreä turvallisuuspolitiikka, Vihreät feministit, Vihreä sateenkaariverkosto, Vihreä koulutusverkosto ja Vihreät sosiologit. Osa vihreistä vapaamuotoisista ryhmistä on salaisia. Ryhmät eivät ole puolueen hallitsemia, niihin saattaa kuulua myös puolueen ulkopuolisia henkilöitä, niissä ei saa levittää luottamuksellista tietoa, eivätkä kirjoitukset välttämättä edusta puolueen linjaa. Lisää voit kysyä osoitteesta yhdistysasiat@vihreat.fi.

 

4. Jäsenasiat vihreässä yhdistyksessä

Ajankohtaisin tieto jäsenasioiden hoidosta löytyy vuosittaisesta Vihreä yhdistys -oppaasta.

Sivulla Vihreän yhdistyksen jäsenasiat ja jäsenraportti löytyy myös perustietoa.

Jäsenasioihin löytyy vinkkejä ja muiden yhdsitysten materiaaleja myös Vihreä yhdistystieto -kansiosta.

Puolueen jäsenpalvelut löytyvät nettisivuilta.

 

5. Puolueen viestintä

Seuraa Vihreitä esimerkiksi Facebookin, Twitterin tai Youtuben kautta.

Yhdistyksen ja paikallisten vihreiden aktiivien kannattaa hyödyntää puolueen viestintää, esimerkiksi jakamalla omilla saatteilla some-päivityksiä, tekemällä niiden avulla avauksia oman alueen politiikkaan ja mediaan ja herättämällä niistä keskustelua. Myös puolueen nettisivuilta löytyviä ohjelmia, puheita ja tiedotteita, blogia ja kuvapankkia voi hyödyntää.

Kun yhdistys ilmoittaa uudet tai muuttuneet tietonsa puolueelle lomakkeella, yhdistyksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja (sekä viestintävastaava, jos on) liitetään Vyyhti-sähköpostilistalle. Lista on yksisuuntainen ja sillä tiedotetaan vihreille yhdistyksille tärkeistä asioista puoluetoimistolta. Listalla ei voi käydä keskustelua. Listan viestejä ei saa välittää tai lainata suoraan eteenpäin, ellei siihen erikseen kehoteta. Listalle lähetetään ajankohtaisia muistutuksia ja yleisiä järjestötoiminnan ohjeita.

Puolueen sähköpostilistoista vastaa hallintopäällikkö. Hallintopäällikköä voi pyytää luomaan vihreat.fi -loppuisia osoitteita ja sähköpostilistoja, tai pyytää oman vanhan listan salasanoja tai käyttöohjeita, jos ne ovat unohtuneet.

Keskustelua yhdistystoimijoiden kesken voi käydä Vyyhti-ryhmässä Facebookissa. Ryhmässä voi kysyä ja jakaa kokemuksia ja käytäntöjä. Ryhmään voivat liittyä (liittymispyyntö linkistä) kaikki puolueelle ilmoitetut vihreiden yhdistysten hallitusten jäsenet. Ryhmästä vastaa hallintopäällikkö.

Kannattaa myös tilata Vihreän sivistys- ja opintokeskus Vision uutiskirjeet, joissa on vihreille yhdistyksille hyödyllistä tietoa kursseista, julkaisuista ja ajankohtaisista asioista.

Piireillä ja liitoilla on myös omia sähköpostilistoja yhdistyksille, yhdistysten puheenjohtajille ja jäsenille, joista lisätietoa piireistä ja liitoista (työntekijät hallinnoivat listoja).

 

 

6. Rahoitus ja varainhankinta

Perusyhdistys saa 40 prosenttia sille maksetuista jäsenmaksuista. Jäsenmaksut ovat tärkeä rahoituskanava yhdistyksille, joten yhdistyksen kannattaa muistuttaa vanhoja jäseniä jäsenmaksusta esimerkiksi soittamalla heille. Puolue muistuttaa jäsenmaksujen maksamisesta edellisen vuoden jäsenmaksun maksaneita vuoden alun laskun jälkeen ja alkusyksystä kirjeitse sekä kuukausittain sähköpostiviestillä.

Jäsenmaksu jakautuu perusyhdistyksessä: 50 % puolue, 10 % piiri, 40 % yhdistys. Jakautuminen liittoon kuuluvassa tai valtakunnallisessa henkilöjäsenyhdistyksessä: 50 % yhdistys, 50 % puolue. Jäsenmaksu ja jakaumat päätetään vuosittain puoluekokouksessa. Puolue tilittää jäsenmaksut muutaman kerran vuodessa yhdistyksille. Lisätietoa tilityksistä talouspäälliköltä.

Vihreä opintokeskus Visio myöntää tukia koulutuksiin ja koulutustyyppisiin tapahtumiin, kuten asiantuntijoiden vetämiin keskusteluihin, tutustumisvierailuihin, työryhmätoimintaan ja opintopiireihin.

Yhdistys voi itse kerätä rahaa toimintaansa puolueen rahankeräysluvan alla. Jokaisella yhdistyksellä on oma lahjoituslinkkinsä, joka kannattaa laittaa netti- ja Facebook-sivuille ja jota kannattaa mainostaa tasaisin väliajoin. Erityisen tehokasta lahjoitusten keräämistä on pyytää rahaa tiettyyn tarkoitukseen, esimerkiksi "Auta vihreitä näkymään paikallismessuilla! Messujen osallistumismaksu on 50 euroa. Jos 5 jäsentä lahjoittaa 10 euroa, saamme paikan messuilta ja lisäämme vihreää näkyvyyttä täällä!".

Lisäksi yhdistys voi saada rahaa luottamushenkilöpalkkioista eli puolueverosta tai esimerkiksi kaupungin tukena, riippuen toimintansa tarkoituksesta. Liitoilla ja piireillä voi olla haettavaa projektirahoitusta tai toiminta-avustusta. Kysy lisätietoa suoraan piiristä tai liitosta. Piirit ja liitot sekä valtakunnalliset yhdistykset saavat tukea puolueelta, mutta niillä voi olla myös muuta omaa rahoitusta.

 

7. Puoluetoimiston yhteystiedot ja työnjako

Yhdistysasioissa kannattaa ensisijaisesti olla yhteydessä oman piirin, kaupunkiyhdistyksen tai liiton työntekijään. He voivat myös kouluttaa yhdistysasioissa.

Järjestöasioita voit hoitaa puolueen kanssa ottamalla suoraan yhteyttä puoluetoimiston työntekijään, jonka vastuulla asia on, tai käyttää yleisosoitetta yhdistysasiat@vihreat.fi.

Hallintopäällikkö vastaa yleisestä yhdistysneuvonnasta (yhdistysten perustaminen, jäsenhakamukset, sääntömuutokset ja muut sääntöasiat, purkautumiset, lausunnot ja kiirehtimispyynnöt PRH:lle), sähköpostilistoista sekä muun muassa puoluekokouksesta ja puolue-elinten kuten puoluehallituksen ja -valtuuskunnan kokouksista.

Järjestöpäällikkö vastaa yhteydenpidosta piiri- ja liittojärjestöihin sekä valtakunnallisiin yhdistyksiin. Hän on piirien työntekijöiden esihenkilö. Järjestöpäällikön vastuulla on yleinen järjestökentän kehitys sekä koulutus. Järjestöpäällikkö ohjaa viestit tarvittaessa eteenpäin.

Toimistopäällikkö vastaa jäsen(maksu)asioista pääasiassa. Jäsenasioita voi hoitaa myös osoitteen jasenasiat@vihreat.fi -kautta. Lisätietoa myös sivulla www.vihreat.fi/jasenpalvelut.

 

8. Yhdistyksen tiedot muuttuneet?

Ovatko yhdistyksesi vastuuhenkilöt, osoitteet tai muut yhteystiedot vaihtuneet?

Muista ilmoittaa muutokset Vihreän liiton toimistolle oheisella muutosilmoituslomakkeella.

Sääntö- ja nimenkirjoittajien muutokset on ilmoitettava myös Patentti- ja rekisterihallituksen Yhdistysrekisteriin. Tarkista, ovatko yhdistyksesi tiedot ajantasalla PRH:n hakukoneella, josta näkee yhdistyksen tuoreimman ilmoituksen ajankohdan. Tarkempia tietoja voi hakea puolueen hallintopäällikkö.

 

9. Yhdistyksen purkaminen

Jos yhdistyksen toiminta on lakannut tai sen toiminta esimerkiksi siirretään toiseen yhdistykseen, saattaa yhdistyksen purkaminen tulla ajankohtaiseksi.

1. Ilmoita yhdistyksen purkamisaikeista osoitteeseen yhdistysasiat@vihreat.fi.

2. Lue yhdistyksen säännöistä purkautumista koskevat kohdat (päätöksen kannatusvaatimus, varojen siirtäminen).

3. Purkautumisesta on päätettävä yhdistyksen kokouksessa (kevät- tai syyskokous tai yhdistyksen ylimääräinen kokous) ja siitä on oltava maininta kokouskutsussa. Kokouskutsun lähettämisen ohjeet ja säännökset löytyvät myös säännöistä.

4. Yhdistyksen hallituksen on laadittava loppuselvitys, joka hyväksytään kokouksessa, jossa purkautumisesta päätetään. Loppuselvitys on tilinpäätöksen kaltainen ja/tai sanallinen selvitys, josta käy ilmi, ettei yhdistyksellä ole velkoja (tai velkojien saatavat on suoritettu) ja yhdistyksen jäljelle jääneet varat (ja omaisuus) on asianmukaisesti siirretty yhdistyksen sääntöjen määräämällä tavalla. Jos loppuselvitystä ei hyväksytä tai yhdistyksellä on purkautumispäätöstä tehtäessä maksamattomia velkoja, on aloitettava erilliset selvitystoimet, joiden tarkoituksena on yhdistyksen taloudellisten asioiden selvittely ennen kuin yhdistys merkitään yhdistysrekisteriin lakanneeksi. Lisätietoa selvitystoimista voit kysyä järjestöpäälliköltä.

5. Purkautumispäätöstä tulee kannattaa vähintään 3/4 kokouksen äänestyksessä annetuista äänistä, ellei yhdistyksen säännöissä ole määrätty muuta (mallisäännöissä 3/4, muissa säännöissä saattaa olla esim. kahden yhdistyksen kokouksen päätöksellä)

6. Loppuselvityksen hyväksymisen tai selvitystoimien päättymisen jälkeen tulee ilmoitus purkautumisesta tehdä yhdistysrekisteriin. Yhdistys katsotaan lakanneeksi, kun merkintä on ilmoituksen perusteella tehty yhdistysrekisteriin.
 

Jaa sivu: